برخی اوقات در برنامه های زنده اتفاقاتی عجیب و غیر قابل پیش بینی رخ می دهد که مخاطب نیز به صورت زنده آن را مشاهده می کند،در حین اجرای یک برنامه زنده توسط یک خبرنگار آمریکایی به ناگاه شتری اقدام به جویدن موهای بلند خانم خبرنگار نمود.رسانه‌های رسمی آمریکا اعلام کردند که یک خبرنگار حین اجرای برنامه‌اش با شتری مواجه شد که موهای او را به دهان گرفته و مشغول خوردن آنها بود. این خبرنگار که برای تلویزیون محلی ایالت «ویرجینیا» کار می‌کند در مصاحبه‌ای با شبکه خبری NBC12 خاطرنشان کرد: درحال فیلمبرداری و اجرای زنده در منطقه «ریچموند» بودیم که ناگهان احساس کردم شتری که در آخور قرار داشت موهای من را به دهان گرفته و مشغول خوردن آنهاست.
این زن جوان در ادامه افزود: پس از آن که این شتر موهایم را به دهان گرفت، فیلمبردار دست از کار کشید و به من کمک کرد تا موهایم را از دهان این حیوان بیرون بکشم. البته هنوز به این مساله پی نبردم که چرا این شتر موهایم را به دهان گرفته بود.

منبع/آخرین خبر