تا بحال از تفاوت های میان مادران جوان و مادران میانسال اطلاع داشته اید و میدانید کدامیک از این سنین در امر فرزندپروری موفق تر خواهند بود ؟وقتی بانوان در سنین بالاتر صاحب فرزند می شوند چه نوع احساساتی دارند می خواهیم وضعیت مادران جوان و مادران میانسال را پس از بچه دارشدن بررسی کنیم  با ما همراه باشید .

نتایج تحقیق محققان دانمارکی نشان می‌دهد بانوانی که در سنین بالاتر بچه‌دار می‌شوند احتمالاً بهتر از سایرین مراحل ابتدایی فرزند پروری را پشت سر می‌گذارند و مادران بهتری هستند.