رعایت اصول بهداشتی دهان و دندان باعث پیشگیری از بروز پوسیدگی های دندان و دندان دردهای ناشی از مسواک نزدن و عدم رعایت بهداشت دهان می شود.طبق آمار ارائه شده در حال حاضر در کشور هر فرد حداقل دو دندان پوسیده دارد که این آمار در مقایسه با آمار جهانی بالاتر است.

نوید ناصری رییس دانشکده دندانپزشکی آزاد شیراز با اشاره به اینکه آمار حداقل 2 دندان خراب در هر شخص ایرانى، چه در ابعاد سلامت و دندانپزشکى و چه در ابعاد بندگى پروردگار نشانه خوبى براى کشور نیست، اظهار داشت: وقتى بیمارى دهان و دندان در شخصى عارض شد، تنها اقدام لازم درمان آن است که متأسفانه به دلیل عدم حمایت بیمه ها از خدمات درمانى دندانپزشکى، تمام بار مادى درمان‌هاى دندانپزشکى بر دوش مردم مى افتد.

وی با بیان اینکه عدم رعایت بهداشت دهان و دندان، هزینه های بالای درمانی را در پی دارد، افزود: براى بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان مردم، به جای درمان باید روى بهداشت تمرکز کرد زیرا انجام هر نوع درمان دندانپزشکى، وضعیت شاخص بهداشتى (DMFT) را بهبود نمى بخشد و فقط از میزان معلولیت جسمى و از دست دادن دندانها جلوگیرى مى کند.

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد شیراز با تاکید بر لزوم اجراى طرحهاى بهداشتى مانند آموزش بهداشت به کودکان و سایر افراد در تمام سنین تصریح کرد: نهادینه کردن مسواک زدن و به بیانى بهتر، عادت به خوب مسواک زدن و عدم آسیب رسانى به دندانها با رفتارهاى صدمه زننده از ضروریات است.

ناصری با اشاره به انجام طرح وارنیش فلوراید در کودکان مدارس ابتدایى بیان کرد: این اقدام جزء طرحهاى بلند مدت محسوب مى شود و در کوتاه مدت شاهد آثار پیشگیرانه آن نخواهیم بود، بنابراین بدیهى است که پس از اجراى دو ساله طرح وارنیش فلوراید در کودکان دبستانى، هنوز هم شاخص ( DMFT ) و آمار پوسیدگى هاى دندانى بالا باشد.

وی با بیان اینکه انجام طرحهاى بهداشتى مانند وارنیش فلوراید، به مثابه کاشت بذر یا نهالى است که در آینده باید شاهد ثمرات و میوه هاى آن باشیم، تصریح کرد: تأکید اصلى باید بر روى رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعات مکرر 6 ماهه مردم به دانپزشکان باشد تا بتوان مشکلات، بیماریهاى موجود و پوسیدگى دندانها را قبل از تشدید آنها، برطرف کرد.

این متخصص ارتودنسی یادآور شد: در کوتاه مدت و بصورت جهادى هم مى توان بیمه هاى پایه را موظف کرد که تمام دندانهاى دانش آموزان زیر ١٢ سال را بیمه دندانپزشکى کنند تا در کوتاه مدت، تمام دانش آموزان تحت درمان خدمات دندانپزشکى قرار گیرند و از دهان و دندانهایى سالمتر برخوردار باشند.

منبع/باشگاه خبرنگاران