رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروی ایدز تولید شده توسط محققان داخلی را تنها دارویی برای افزایش ایمنی بدن دانست و گفت : این دارو خاصیت درمان قطعی ندارد.
به گزارش دکترسلام،  دکتر عباس شفیعی در گفتگو مهر در مورد داروی ایدزی که از سوی محققان ایرانی بدست آمده است، گفت: دارویی که برای درمان ایدز در ایران ساخته شده است، دارویی است که موجب افزایش سیستم ایمنی می شود تا بدن با بیماری مقابله کند و بیماری را از بین ببرد اما درمان قطعی نیست یعنی به عنوان درمانی که ویروس ایدز را از میان ببرد، عمل نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: بیماران باید درمان هایی که ویروس را از بین می برد را ادامه دهند و در کنار آن نیز این دارو را مصرف کنند تا سیستم ایمنی بدن افزایش یابد.

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ترکیب گیاهی این دارو گفت: این دارو دارای پتنت است و نمی توان به طور دقیق ترکیبات آن را تشریح کرد. به نظر می آید ترکیب گیاهی این دارو سلنیوم دارد و سلنیوم رادیکال ها را به دام می اندازد به همین دلیل سیستم ایمنی را تقویت می کند.