چگونه می توانیم از گزش حشرات موذی در امان بمانیم این حشرات را چگونه می توانیم از خود دور کنیم چه راهکارهایی به پیشگیری از گزیده شدن توسط این حشرات کمک خواهند کرد این روزهای تعطیل در حین طبیعت گردی و گردشگری بیشتر مراقب این حشرات باشید تا شما را طعمه قرار ندهند و باعث التهاب و سوزش پوستتان نشوند .

 به راحتی می توان از گزش حشرات موذی مانند پشه جلوگیری کرد.

بهترین پیشگیری از گزش حشرات اجتناب از آن است . هنگام غروب از فعالیت بیرون از خانه خودداری کنید. برای پیشگیری از گزش حشرات بدن خود را با پوشیدن بلوز آستین بلند و شلوار پاچه بلند یا پوشیدن ژاکت بپوشانید. استفاده از مواد دافع حشرات حاوی DEET باعث کاهش گزش حشرات و پشه می شود. محلول های DEET در غلظت های 10 درصد تا 30 درصد موجودند به یاد داشته باشید که غلظت های بالاتر «قوی تر» نیستند و تاثیر بیش تری هم در دفع حشرات ندارند.

شما می توانید احتمال گزش حشرات را با آماده کردن لباس ها و چادر از قبل کاهش دهید. در صورت نیاز پس از مشورت با دکتر داروساز می توانید با استفاده از محلول 25/0 درصد یا 5/0 درصد پرمتریبن (نیکس) پارچه ها و البسه را آغشته کنید.

پارچه و البسه را با افشانه پرمترین مرطوب کنید. سپس اجازه دهید خشک شوند. این ماده دافع حشرات نیست و نباید روی پوست از آن استفاده کرد. این ماده همان دارویی است  که برای شپش سر استفاده می شود و دستگاه عصبی پشه ها را تخریب می کند.

استفاده از البسه آغشته به پرمترین و استفاده از پمادهای مخصوص روی پوست در معرض گزش حشرات راه بسیار خوبی برای کاهش احتمال گزش حشرات و لذت بردن از صرف زمان در طبیعت است.

میزان