شما چه نوع تیپ شخصیتی دارید ؟تا چه حد روحیات خود را میشناسید ؟ویژگی های شخصیتی شما چگونه اند ؟به تازگی پژوهشگران به نتایج جالبی در مورد رایج ترین تیپ شخصیتی در میان مردم دنیا دست یافته اند آن ها متوجه شده اند افراد با تیپ شخصیتی حسود بیشترند تحقیقات گسترده در این زمینه روی افراد داوطلب این موضوع را ثابت کرده است .

 ارزیابی شخصیتی بر اساس یک الگوریتم نتایج جالبی را به محققان نشان دادن است.

30درصد مردم جهان حسود هستند

شما چه نوع شخصیتی دارید؟ پاسخ به این سوال را باید در چهار گروه جستجو کرد. یک تحقیق جامع شخصیت شناسی نشان می دهد اکثریت مردم جهان در این چهار دسته شخصیتی جای می گیرند؛ 1 – حسود 2- قابل اعتماد 3- بدبین 4- خوشبین.

اگر این الگوریتم و نتایج این تحقیقات جامع شخصیت شناسی به تمامی دنیا تعمیم داده شود آنگاه می توان گفت که 30 درصد از مردمان جهان شخصیتی حسود دارند.

در این تحقیق جامع شخصیت شناسی اکثر داوطلبان شرکت کننده در این تحقیقات در جریان آزمایشات گوناگون عمدا بر سر دو راهی قرار داده می شدند تا بر اساس ویژگی های شخصیتی خود تصمیم گیری کنند.

این الگوریتم ثابت کرد که 90 درصد از شرکت کنندگان در این تحقیقات جامع در چهار دسته یاد شده جای می گیرند.

تحقیقات که در دانشگاه کارلوس مادرید به پایان رسیده است در سایر دانشگاه های معتبر اسپانیا از جمله بارسلونا، روویرا و زارگوسا نیز مورد تایید قرار گرفت.

محور این تحقیقات ، آزمایش هایی بر روی افراد داوطلب بود، آزمایش هایی که بیشتر شبیه یک بازی سرگرمی است. در این آزمایشات نشان داده شد که انسان ها در برابر وقایع و موقعیت های گوناگون چه عکس العمل هایی می توانند از خود نشان بدهند.

نکته بسیار مهم درباره این آزمایش ها ، غالب بودن افراد حسود نسبت به افراد مورد اعتماد، خوشبین و بدبین است.

منبع: jamejamonline.ir