کاهش تردد در کلان شهر تهران و بارش های گسترده در این هشر باعث شده است که آلاینده ها کاهش بیابد و شاخص کیفیت هوا در پایتخت به حد مطلوب برسد به همین دلیل سازمان هواشناسی پیش بینی تداوم هوای پاک در تهران را دارد.

براساس نتایج پیش بینی کیفیت هوای تهران، شرایط کیفی هوای پاک در روز جاری (پنجشنبه) برقرار بوده و انتظار می رود این شرایط مطلوب کیفی هوا در روز جمعه تداوم داشته باشد.

به گزارش ایسنا، نتایج حاصل از پیش بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران نشانگر وزش باد موثر (بزرگی بین 3 تا 5 متربرثانیه) طی برخی ساعات روز جاری (پنجشنبه 10 فروردین) است.

افزایش نسبی دما در تهران

بر اساس این گزارش، این شرایط در روز جمعه کمابیش ادامه خواهد داشت و با افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی از ساعات اولیه روز شنبه 12 فروردین، وزش باد شدید (بزرگی بین 8 تا 12 متربرثانیه) و بارش باران در برخی ساعات پیش بینی می شود. همچنین پارامتر دما طی دو روز آینده افزایش نسبی خواهد یافت.

براساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا، شرایط کیفی هوای پاک در روز جاری (پنجشنبه) برقرار بوده و انتظار می‌رود این شرایط مطلوب کیفی هوا در روز جمعه تداوم داشته باشد.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفی هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به 11 صبح امروز  49 و در شرایط پاک بوده است.

منبع/ایسنا