قدرتی که مغز برای انجام کارها و فعالیت های روزانه ی ما دارد، باورنکردنی است. مغز انسان دارای پیچیدگی های زیادی است که واقعا جزء شگفتی های خلقت محسوب می شود. گاهی برایمان پیش می آید که برای انجام کارها احساس می کنیم که مغزمان خسته است. در اینجا سه راهکار برای آماده کردن مغز، آورده شده است.

تمرکز کنید:

اضطراب قبل از مسابقه و یا انجام یک کار می تواند شما را دستپاچه کند و تصصاویر منفی را به ذهن شما بیاورد پس بهتر است به چیزهایی فکر کنید که تمرکز شما را افزایش می دهد. به عنوان مثال فکر کنید که پاهای من کجا هستند. هدف این است به کشف این بپردازید که پای شما کجاست؟ خود به خود این کار شما را از اضطراب دور می کند و نشخوار فکری را در شما می شکند.

برای خود تخیل بسازید:

برای اینکه یک کاری را کاملاً درست انجام دهید، سعی کنید قوه تخیل خود را به کار بیندازید. چشمان خود را ببندید و برای چند لحظه مراحل دقیق آنچه که می خواهید انجام دهید را به ذهن بیاورید. این کار با 3 یا 4 بار تکرار در هفته باعث می شود که تجسم شما، به طور خودکار شروع به فعالیت کند. حتی این مورد به شما کمک می کند که زمان خوبی را برای به دست آوردن تصویری سریع از آنچه که شما می خواهید انجام دهید یا قرار است برای شما اتفاق بیفتد داشته باشید و شاید گویی آن کار را برای بار دوم است که انجام می دهید و استرس شما کمتر شود.

زمانی که کاملاً خسته هستید کار را انجام دهید:

ضربه زدن به دیوار از عصبانیت، فقط گویی وقت شما را تلف می کند. شما باید ذخایر خود را در مغزتان حفظ کنید و ذهن خود را آموزش دهید. یک فیزیولوژیست توصیه می کند به جای رفتن و دویدن در صبح که سرحال و سر زنده هستید، در پایان روز هنگامی که کاملاً از کار روزانه خسته شده اید، برای دویدن به بیرون از محل کار یا منزل خود بروید. این همان اصلی است که بعد از خواندن یک کتاب یا درس برای بچه ها اجرا می شود. این که فرزندانتان را در آخر هفته برای یاد گرفتن قانون آماده کنید.

لینک مرتبط: غیر فعال شدن بخشی از مغز با GPS

دکتر سلام