سیل اخیر که در استرالیا طی چند روز گذشته ویرانی ها و صدماتی را به مردم این کشور وارد کرده است اما با آزاد شدن آب و جاری شدن آن در معابر عمومی جانورهای پر خطر دریایی نیز در معابر مشاهده شده اند که یکی از وحشتناک ترین آن ها کوسه آدم خوار بوده است.پیدا شدن یک گاوکوسه آدم خوار بزرگ در وسط خیابان های استرالیا موجب بهت و حیرت نیروهای امدادی و همچنین ساکنان محلی این کشور شده است. ظاهرا سیل اخیر در استرالیا پای این جانوران خطرناک دریا را به خیابان های این کشور باز کرده است. مرکز آتش نشانی ایالت ” کوئینزلند ” استرالیا با انتشاراین عکس در شبکه های اجتماعی به ساکنان این ایالت در خصوص احتمال حضور کوسه های آدم خوار در آب های گل آلود ناشی از سیل شدیدا هشدار داد.
گفتنی است؛ گاوکوسه ها جزء گونه های بسیار خطرناک کوسه ها در جهان بشمار می روند. طول این کوسه های آدم خوار به بیش از 3.5 متر و وزن آنها بین 90 تا 226 کیلوگرم می رسد.

منبع/باشگاه خبرنگاران