اگر می خواهید به آرامش برسید و ذهنتان را از آشفتگی رهایی بخشید پیشنهاد می کنیم افکار منفی و گله گذاریهایتان را بنویسید و روی یک برگه هر چه دل تنگتان میخواهد بگویید زندگی های امروزی فراز و نشیب های فراوانی دارند به خود سخت نگیرید مسائلی که ذهنتان را درگیر کرده اند را بنویسید تا از آن ها رهایی یابید و ذهنتان را پاکسازی کنید .

 یکی از بهترین راه‌ها برای آرامش بخشیدن به ذهن‌های آشفته و سردرگم، نوشتن همه نگرانی‌ها و دغدغه‌ها روی کاغذ است. این کار به شما کمک می‌کند تا هیچ کدام از قرارهای کاری را فراموش نکنید، از همه دغدغه‌ها خبر داشته باشید و بتوانید لیست مشخصی از کارهای ضروری را با جزئیات دقیق ببینید. به‌علاوه، نوشتن باعث می‌شود که عمیق‌ترین لایه‌های ذهن شما فعال شوند و همه مسائل آزاردهنده را بیرون بریزند. خود این اتفاق به شما کمک می‌کند تا خواب بهتری را تجربه کنید. از طرف دیگر، ما انسان‌ها ذاتا موجودات اجتماعی‌ای هستیم و امروزه نیز ثابت شده است که حمایت‌های اجتماعی،‌ تاثیر زیادی بر سلامت روانی و جسمانی ما باقی می‌گذارند. بنابراین، ‌برقراری ارتباط با انسان‌های دیگر نقش مهمی در زندگی ما دارد. در شرایط فعلی جهان، همه ما درحال حرکت به‌سوی زندگی‌های پُرمشغله هستیم، اما اولویت اصلی ما همچنان باید دیدن دوستان و اعضای خانواده باشد. همان‌قدر که رسیدگی به شغل ضرورت دارد، ارتباط‌های اجتماعی نیز مهم هستند. دیدن دوستان، وقت‌گذرانی با آنان، خندیدن و کارهای ظاهرا ساده دیگر،‌ زندگی ما را واقعا بهتر می‌کنند.

سلامتیسم