کشور ژاپن با محدودیت فضا برای کشت و کشاورزی مواجه است اما تلاش متخصصین این کشور و طراحی زمین های کشاورزی بر روی آب و سایر مکان های قابل کشت این کشور را به یکی از کشورهای تولید کننده میوه در جهان تبدیل کرده است.مردم شهر واتاری در ژاپن رکورد جدید گینس با عنوان بیشترین افرادی که همزمان به چیدن توت فرنگی مشغول شدند را به دست آورده است.
1141 نفر با هم همکاری کردند تا این رکورد خوشمزه را کسب کنند. این رکورد معنای خاصی برای ساکنان واتاری داشت، زلزله اخیر و سونامی به خاک آن ها صدمه زد که قبلا برای تولید زیاد توت فرنگی شناخته می شد. این رکورد در یک گلخانه بزرگ که بعد از این فاجعه طبیعی ویرانگر ایجاد شده بود، به دست آمد. جالب توجه است که رکورد سنگین ترین توت فرنگی جهان هم متعلق به ژاپن است و کوجی ناکائو آن را در سال 2015 با وزن 250 گرم برداشت کرده است.

منبع/آخرین خبر