هر سال با استفاده از سامانه علم سنجی و بررسی تعداد مقالات ارائه شده از سوی هر دانشگاه اسامی برترین دانشگاه ها که بالاترین مقاله را ارائه داده اند و اسامی برترین مقالات اساتید پزشکی معرفی می شود.سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی علوم پزشکی به صورت آنلاین، میزان مقالات، ارجاعات، ایندکس H و ارجاع به ازای هر مقاله را اعلام می کند.
بر اساس نتایجی که تا امروز ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ منتشر شده است، میزان مدارک علمی ۱۸ هزار و ۲۶۹ استاد، عضو هیات علمی و پژوهشگر گروه علوم پزشکی نشان داده شده است.
دانشگاه علوم پزشکی تهران با یک هزار و ۸۳۲ دارای بیشترین عضو در این سامانه است و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با یک هزار و ۴۲۹ نفر در رتبه بعدی قرار دارد.
دکتر محمد عبداللهی استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه اول میزان مقالات و ارجاعات قرار دارد.
از میان ۱۸ هزار و ۲۶۹ استاد، عضو هیات علمی و پژوهشگر، تعداد ۱۲ نفر در مرتبه استاد ممتاز، یک هزار و ۸۱۰ نفر در مرتبه استادی، سه هزار و ۴۸۳ نفر در مرتبه دانشیاری، ۱۰ هزار و ۲۸۰ نفر در مرتبه استادیاری، ۱۲ نفر در مرتبه استاد پژوهش، ۲ نفر در مرتبه رهبری پژوهش، ۱۳ نفر در مرتبه پژوهشیار، ۸ نفر در مرتبه پژوهشگری، ۲ هزار و ۶۴۱ در مرتبه مربی و ۵ نفر در مرتبه مربی آموزشیاری هستند.
همچنین ۵ هزار و ۵۴۳ در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی پزشکی، ۳۲ نفر در مقطع دکتری حرفه ای، ۲ هزار و ۱۴۳ نفر در دکتری فوق تخصصی بالینی، ۳۵۰ نفر در دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، یک هزار و ۹۰۵ نفر در دکتری تخصصی دندانپزشکی، ۷۵۹ نفر در دکتری تخصصی (PhD) داروسازی، ۴ هزار و ۹۵۶ نفر در دکتری تخصصی (PhD) و ۲ هزار و ۵۸۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده اند.
جدول میزان مقالات و ارجاعات به مقالات اساتید و پژوهشگران علوم پزشکی بر اساس سامانه علم سنجی (۱۵ فروردین ۹۶)

محمد عبداللهی تهران دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / سم شناسی داروشناسی
۲ رضا ملک زاده تهران دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
۳ فریدون عزیزی شهید بهشتی دکتری فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین
۴ محمود رفیعیان کوپایی شهرکرد دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / داروشناسی
۵ باقر لاریجانی تهران دکتری فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین
۶ نیما رضایی تهران دکتری تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی دانشیار
۷ رویا کلیشادی اصفهان دکتری تخصصی پزشکی / کودکان
۸ مرتضی محمودی تهران دکتری تخصصی (PhD) / نانو فناوری پزشکی
۹ حسین حسین زاده مشهد دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / داروشناسی
۱۰ شاهین آخوندزاده بستی تهران دکتری تخصصی (PhD) / علوم اعصاب
۱۱ احمد اسماعیل زاده تهران دکتری تخصصی (PhD) / علوم تغذیه
۱۲ محمدرضا زرین دست تهران دکتری تخصصی (PhD) / علوم اعصاب
۱۳ علی نخودچی تبریز دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / فارماسیوتیکس
۱۴ رسول دیناروند تهران دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / فارماسیوتیکس
۱۵ شکوفه نیک فر تهران دکتری تخصصی (PhD) داروسازی / اقتصاد و مدیریت دارو
۱۶ پروین میرمیران شهید بهشتی دکتری تخصصی (PhD) / علوم تغذیه
۱۷ نضال صراف زادگان اصفهان دکتری فوق تخصصی بالینی / بیماری های قلب و عروق
۱۸ حسین بهاروند جهاد دانشگاهی دکتری تخصصی (PhD) / زیست شناسی
۱۹ حسین نجم آبادی توانبخشی دکتری تخصصی (PhD) / ژنتیک
۲۰ لیلا آزادبخت تهران دکتری تخصصی (PhD) / علوم تغذیه

منبع/آخرین خبر