در يك تحقيق جديد معلوم شد: مصرف داروي‌هاي سوزش سردل و ترش كردگي خطر ترك خوردگي و شكستگي‌هاي احتمالي استخوان لگن را افزايش مي‌دهد.

محققان هشدار دادند: حتي مصرف كوتاه مدت از داروهاي معمولي كاهش دهنده حالت اسيدي كه براي بهبود حالت ترش كردگي و سوزش سردل استفاده مي‌شوند، خطر شكستگي‌هاي استخوان لگن را تشديد مي‌كند.

شرح اين پژوهش در اجلاس هفته بيماري‌هاي گوارشي 2009 ارائه شد.

در اين تحقيق، دكتر داگلاس كورلي محقق آمريكايي و دستياران وي اطلاعات حاصل از حدود 40 هزار بيمار را كه از داروهاي كاهش دهنده حالت اسيدي استفاده مي‌كرده‌اند مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و آنها را با بيش از 130 هزار بيمار ديگر كه از اين داروها مصرف نكرده بودند، مقايسه كردند.

آنها دريافتند: افرادي در سنين 50 تا 59 سالگي كه بيش از دو سال از اين داروها به همراه پمپ‌هاي استنشاقي استفاده كرده‌اند بيشتر در معرض شكستگي‌هاي استخواني بويژه در ناحيه استخوان لگن قرار دارند.