یکی از زیبایی های خلقت در طبیعت وجود ماهی ها با گونه های متنوع و جالب است که برخی از آنها به دلیل چشم نوازی و بعضی به دلیل قابلیت های خاص شگفتی انسان را بر می انگیزند مثل ماهی غارنشینی که بدون پولک و در غار مشاهده شده است.نخستین ماهی غارنشین اروپایی یکی از نادرترین گونه‌های جانوری محسوب می‌شود که تاکنون روی کره زمین کشف شده است.
کارشناسان یک ماهی صورتی، بدون پولک و نابینا در یکی از غارهای اروپا کشف کردند که به گفته آنها نخستین گونه از موجودات زنده در غار محسوب می‌شود.
محققان توضیح دادند که این ماهی توسط غواصانی که به اعماق یکی از غارهای بزرگ در جنوب آلمان رفته بودند، شناسایی شد.
کارشناسان بر این باورند که این موجود زنده یکی از نادرترین گونه‌های جانوری محسوب می‌شود که تاکنون روی کره زمین کشف شده است.
با بررسی‌های صورت گرفته این نظریه مطرح شد که به احتمال قوی حدود 20 هزار سال قبل این گونه جانوری از ماهی‌های سطح زمین جدا شد و زندگی خود را در اعماق غارها آغاز کرد.
دانشمندان می‌گویند هم‌اکنون حدود 200 گونه ماهی در غارهای سراسر جهان زندگی می‌کنند که البته هیچ گونه از آنها تاکنون در غارهای اروپا کشف نشدند و این نخستین باری است که یک ماهی در اعماق غارهای اروپا شناسایی می‌شود.
در منطقه بالکان غربی تاکنون بیش از 400 گونه موجود زنده در غارها شناسایی شده است که از جمله آنها می‌توان به ماهی تک‌چشم و سمندر نابینا اشاره کرد.

منبع/فارس