بعضی از شغل ها، باعث می شوند که انسان تحرک کمتری داشته باشد و باعث ایجاد بیماری و چاقی می شوند. طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات جدید، بیشتر کارمندان اداری، بیشتر در معرض افزایش وزن هستند. با ما همراه باشید تا بقیه شغل ها را بررسی کنیم.

محققان در جدیدترین مطالعات خود فهرست مشاغلی را منتشر کرده اند که افراد را دچار اضافه وزن می کند، از سوی دیگر عواملی که موجب این چاقی می شود نیز معرفی شده اند. این بررسی توسط شرکت تحقیقات شغلی کرییر بیلدر در آمریکا و با نظرسنجی از سه هزار و ۷۰۰ کارمند و کارگر انجام شده است.
کدام شغل ها باعث چاقی و امراض می شوند؟
خبرنگاران جوان