از عوامل محیطی تاثیرگذار بر سرماخوردگی بارها گفته ایم، می خواهیم در این مطلب به عوامل روحی تاثیرگذار بر این بیماری اشاره کنیم، آیا میدانستید تنهایی و انزوا می تواند این بیماری را شدت ببخشد و باعث افزایش دوره آن در مبتلایان شود؟ بهتر است بدانید علائم این بیماری تحت تاثیر تنهایی افزایش پیدا می کنند؛ پس وقتی سرماخورده اید تنها نمانید!

یکی از مطالعات اخیر در آمریکا نشان می‌دهد که تنهایی می‌تواند علائم سرماخوردگی‌های معمولی و رایج را تشدید کند. محققان در این مطالعه متوجه شده‌اند که هرچه افراد مبتلا به سرماخوردگی تنهاتر باشند، علائم شدیدتری از سرماخوردگی را تجربه می‌کنند، درحالی که افراد دارای روابط اجتماعی قوی با چنین مشکلی روبه‌رو نمی‌شوند. گزارشی از این مطالعه در Health Psychology منتشر شده است. آنجی لیروی (از اعضای دانشگاه رایس و مسئول این مطالعه) می‌گوید: «ما کیفیت روابط اجتماعی افراد را بررسی کردیم، نه کمیت این روابط را. هر کدام از ما می‌توانیم در یک اتاق شلوغ قرار بگیریم، ‌اما باز هم احساس تنهایی کنیم. وقتی که مساله علائم سرماخوردگی را بررسی می‌کنیم، دقیقا همین نوع احساس از تنهایی اهمیت پیدا می‌کند». به نظر محققان، پزشکان باید به وضعیت روانی بیماران بیشتر از قبل توجه کنند و اظهار بدحالی آنان را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدهند. به‌گفته آنجی لیروی، «تنهایی لزوما از نظر بیولوژیکی با بیماری مرتبط نیست، اما نوع ادراک ما از علائم بیماری تحت تاثیر تنهایی قرار دارد. درواقع، احساسات افراد قبل از بیمار شدن کاملا می‌تواند بر احساس آن‌ها در موقعیت بیماری تاثیر بگذارد، حتی در موارد خیلی ساده‌ای مانند سرماخوردگی».

سلامتیسم