مصرف دارو به عنوان تسکین دهنده درد و بهبود دهنده بیماری ها عوارضی نیز دارد که بر بدن فرد وارد می نماید به همین دلیل در هنگام مصرف دارو باید به میزان مصرف و زمان استفاده دقت شود که از عوارض جانبی ناشی از مصرف آن کاسته شود.سؤالی که در عنوان این نوشته مطرح شد، سؤال بسیاری از بیماران است. در این زمینه بین بیماران، افراط و تفریط زیادی مشاهده می‌شود. دسته‌ای از بیماران بسیار دقیق، وسواس و مضطرب هستند، طوری که اگر در یک نوبت کنترل فشار خون مثلا فشار خون ۱۳۵ میلیمتر جیوه داشته باشند و فشار خونشان از فشار معمول مثلا ۱۱۰ میلیمتر جیوه‌شان بالا برود، بسیار نگران می‌شوند. دسته‌ای دیگر از بیماران را داریم که فرضا فشار ۱۶۰ میلیمتر جیوه را فشار «معمولی» خود می‌دانند و اظهار می‌کنند همیشه فشارشان همین بود و به این فشار «عادت» دارند. دسته‌ای از بیماران هم هستند که کلا به طرز غیرمنطقی از مصرف دارو پرهیز می‌کنند و تصور می‌کنند فشار خون‌های خیلی بالا را هم می‌شود با تغییر سبک زندگی به‌تنهایی کنترل کرد.

اما جالب است بدانید که در زمینه آستانه‌ای که از آن به بعد، باید داروهای فشار خون یا به عبارت صحیح‌تر پرفشاری خون و نیز کاهنده کلسترول تجویز شود بین پزشکان، تخصص‌های مختلف و انجمن‌های مختلف پزشکی، اختلاف نظر جزئی وجود دارد.

منبع/آخرین خبر