هنگامی که فرد قدرت تصمیم گیری و اختیار خود را از دست بدهد و دیوانه شود دست به کارهای جنون آمیزی خواهد زد که نه تنها سلامت خود بلکه سلامت و جان انسان های دیگر را نیز تهدید می کند مثل یک مرد روانی چینی که دست به اقدامی عجیب زد.یک مرد روانی چینی، سه زن را که برای درمان به یک کلینیک آمده بودند را با «چاپستیک:چوب مخصوص غذا خوری چینی ها » به قتل رساند و یک نفر دیگر را مجروح کرد.
یک بیمار روانی با نام یانگ شیتو که در پایان ماه فوریه در یک بیمارستان روانی تخصصی تحت نظارت قرار داشت به سه بیمار دیگر که در یک اتاق بستری بودند حمله کرده و آنها را کشت که در زمان حمله وی هیچ یک از پرسنل کلینیک در اتاق آنها حضور نداشتند.طبق اظهارات کارکنان بیمارستان روانی یانگ شیتو را با یک طناب به تخت خواب اش بسته بوده اما آنها نمی دانند که چطور توانسته خودش را آزاد کند و بعد از رهایی با چاپستیک غذاخوری که در کنارش بوده شروع می کند به ضربه زدن هم اتاقی های در حال خوابش و آنها را به قتل رسانده است. اکنون این بیمار روانی تحویل پلیس داده شده است.

منبع/باشگاه خبرنگاران