یک پیرزن انگلیسی که علاقه شدیدی به حیوان خانگی خود داشت برای نجات سگ خود اقدام به ورود به بزرگراهی در حوالی شهر کاردیف نمود که به دلیل بی احتیاطی و برخورد با یک خودرو جان خود را از دست داد و درگذشت.
به گزارش بی بی سی، براساس اعلام پلیس، در پی این تصادف، بخشی از یکی از باندهای بزرگراه ام۴ به مدت پنج ساعت بسته شد.

گفته شده است که سگ این زن از داخل خودروی او بیرون پریده و وارد بزرگراه شده بود و این زن سعی داشت او را بگیرد.

یک خودروی ون این زن را زیر گرفت و اندکی بعد گفته شد که او جان خود را از دست داده است.

منبع/آخرین خبر