محققان در اين مطالعه آزمايشاتي را روي موش‌ها انجام دادند كه براساس آن، آسپرين (استامينوفن) مرگ و مير را در موش‌ها كاهش داد.

همچنين مشخص شد يكسري مولكول‌ها به نام TLR كه تا حدي شبيه آسپرين عمل مي‌كند، مانع التهاب‌هاي فعال مي‌شوند.

علاوه بر مشخص شدن تاثيرگذاري اين عوامل در كاهش التهاب‌ها، اسپرين مي‌تواند از تخريب كبد جلوگيري كند و با استفاده از يك سري عوامل غيرعفوني به درمان آن بپردازد.

بر اين اساس محققان اعلام كردند: براي مقابله با آسيب‌هاي كبدي ابتدا از آسپرين به صورت روزانه و سپس از TLRها براي درمان نهايي استفاده مي‌كنند.