برخلاف تصور مردم بر بي‌خطر و ايمن بودن داروهايي نظير استامينوفن، محققان معتقدند؛ مصرف بي‌رويه و زياد اين دارو مي‌تواند براي کبد خطرآفرين باشد.

اين نگراني در مورد داروي استامينوفن كودكان به صورت قطره يا شربت به نام تيلنول بيشتر است.

پژوهشگران اداره دارو و غذاي آمريكا نصب برچسب كامل محتويات دارو و عوارض و ميزان مناسب و موارد كاربرد داروها را بر جعبه و راهنماي آنها ضروري مي‌دانند و خواستار كاهش دوز دارويي يا ميزان مجاز مصرف داروهاي ضد درد مانند استامينوفن شدند.

اين اداره همچنين به پزشكان در مورد نحوه تجويز اين دارو و به داروخانه‌ها در مورد تحويل بدون نسخه اين دارو هشدار دادند.