6a00d8341c562c53ef01a3fcca3f99970b-800wi

محققان در پژوهشی که نتایج آن درمجله  Diabetes Care منتشر گردید سنخیت بین سطح آنزیم کبدی GGT را پیش از حاملگی با ریسک ابتلا به دیابت حاملگی ارزیابی کردند.

محققین می گویند: احتمال ابتلا به دیابت بارداری در زنانی که سطح آنزیم  کبدی GGTآنها قبل از بارداری بالا می باشد نسبت به زنانی که سطح این آنزیم در آنها کمترین مقدار است، دو برابر بیشتر است.

آنزیم  کبدی gamma- glutamyl transferaseکه GGTنامیده می شود یک مارکر اصلی  عملکرد کبداست که با مقاومت به انسولین ارتباط دارد. مقاومت به انسولین زمینه ساز ابتلا به دیابت  بارداری ودیابت نوع 2 است.

 پرفسور Heddersonاز مرکز تحقیقات Kaiser Permanenteونویسنده ی این مقاله می گوید: تاکنون  چندین بیومارکر که با خطر ابتلا به دیابت بارداری مرتبطند کشف شده است، در این تحقیق مانند سایر تحقیق ها شواهدی جمع آوری شد که نشان می دهد زنانی که به دیابت بارداری مبتلا می شوند حتی قبل از بارداری به اختلالات متابولیکی مبتلا هستند. درآینده این امکان وجود دارد که برای جلوگیری از دیابت حاملگی، قبل از بارداری مداخلات لازم را انجام دهیم.

دیابت بارداری یا عدم  تحمل گلوکز درحین  بارداری  در دهه های  اخیر بطور چشمگیری  افزایش  یافته است و درحال حاضر یکی از شایع ترین عوارض بارداری است. دیابت بارداری می تواند منجر به تولد نوزادی بزرگتر از حد طبیعی شود و بدنبال آن عوارض  وضع حمل را برای مادر بوجود آورد. بر اساس مطالعات اخیر، احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 در زنان مبتلا به دیابت بارداری در ادامه ی زندگی هفت برابر بیشتر است و کودکان متولد شده از مادران  مبتلا به دیابت بارداری درمعرض خطر بیشتری برای چاقی و ابتلا به دیابت در آینده هستند.

 محققین گزارشات  پزشکی 256 زن مبتلا به دیابت بارداری  را قبل از زایمان بررسی و با گزارشات  پزشکی 497 زن باردار سالم مقایسه کردند. افرادی که برای این تحقیق داوطلب شده بودند از سال  1985 تا 1996 بطور منظم در مرکز تحقیقات Kaiser Permanenteآزمایش خون دادند و پس از آن نوزادی را بدنیا آورده بودند.

پس از تنظیم  نتایج برای تعدادی از عوامل  تأثیر گذار شامل نمایه ی  توده بدنی ومصرف نوشیدنیهای الکلی، محققین دریافتند زنانی که بالاترین  چارک غلظت GGTرا داشتند نسبت به زنانی که پایین ترین چارک غلظت GGTرا داشتند دو برابر دارای احتمال بالاتری برای ابتلا به دیابت بارداری هستند. چنین ارتباطی بین دو آنزیم کبدی اندازه گیری شده ی دیگر یعنی آلانین آمینوترانسفراز و آسپاراتات  آمینوترانسفراز مشاهده نشد.

 دکتر Sridharهماهنگ کننده ی پروژه  می گوید: مطالعات کمی وجود دارد که به بررسی سطح آنزیم های کبدی در حین بارداری و ارتباط آن با خطر دیابت بارداری پرداخته اند اما در مطالعه ی اخیر برای  اولین بار به مقدار این آنزیم ها قبل از بارداری توجه شده است.

این مطالعه ی سوم در مجموعه ای از تحقیقات است که در آن با استفاده از همگروهی همان مادران  به بررسی نقش نشانگرهای زیستی  قبل از بارداری در پیش بینی خطر ابتلا به دیابت بارداری پرداخته شده است. محققین امیدوارند که نهایتاً بتوانند یک مدل خطر برای شناسایی زنانی که از مداخلات  قبل از بارداری منتفع می شوند، ابداع کنند.

محققین درمطالعات  پیشین  به نتایج زیر دست  یافتند:

·        احتمال ابتلا به دیابت بارداری در زنان دارای  اضافه وزن با مقدار کم هورمون  آدیپونکتین قبل از بارداری هفت برابر بیش از زنان  با وزن  طبیعی  و مقادیر بالای  این هورمون است (آگوست 2013).

·        زنانی که مقدار گلوبولین متصل به هورمونهای جنسی در آنها پایین است 5 برابر بیش از زنانی که غلظت گلوبولین متصل به هورمونهای جنسی آنها در سطوح  بالاتری  قرار دارد به دیابت  بارداری مبتلا می شوند

منبع-http://diabetestma.org