از ارتباط امراض کلیوی با بیماری های قلبی و عروقی چه میزان اطلاع دارید؟ اگر از مشکلات کلیوی رنج میبرید بهتر است بیشتر به سلامتی تان اهمیت دهید، چون در معرض انواع بیماری های قلبی نیز قرار دارید و این موضوع می تواند خطر مرگ را برای شما به همراه داشته باشد .

طبق یافته های یک مطالعه جدید، بیماری کلیه علت اصلی مرگ های قلبی در جهان است.

محققان براساس داده های ۱۸۸ کشور در شش مقطع زمانی متفاوت بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳ دریافتند در سال ۲۰۱۳، کاهش عملکرد کلیه با ۴ درصد مرگ ها در جهان یا ۲.۲ میلیون مورد مرگ مرتبط بود.

طبق گزارش بیش از نیمی از این مرگ ها (۱.۲ میلیون مورد) مرتبط با قلب بود درحالیکه در حدود یک میلیون ناشی از نارسایی کلیه بود.

محققان دانشگاه واشنگتن سیاتل عنوان می کنند این یافته ها دیدگاه جدیدی را در مورد تاثیر شگرف بیماری کلیه ارائه کرده و بر اهمیت بررسی مشکلات کلیه تاکید دارد.

دکتر برنادت توماس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تشخیص تاثیر واقعی سلامت کلیه ها بر قلب و عروق و مجاری ادراری بسیار مهم است بخصوص آنکه نرخ مرگ ناشی از آن از سال ۱۹۹۰ افزایش یافته است.»

پژوهشگران همچنین دریافتند کاهش عملکرد کلیه ها از لحاظ فاکتور پرخطر مرتبط با ناتوانی در طول عمر بعد از فشارخون بالا، قندخون بالا و اضافه وزن/چاقی قرار دارد، اما همردیف با کلسترول بالا است.

مهر