8 معیار برای پرهیز از دوست داشتن فرد اشتباه در زندگی

پرهیز از افراد اشتباه در زندگی ما، اثر گذار است. افرادی که لایق دوست داشتن ما نیستند. چه معیارهایی برای انتخاب فرد مناسب، برای دوست داشتن در زندگیتان می شناسید؟ خود را به اندازه کافی دوست داشته باشید؛ اینگونه، فرد درست را در زندگی خود انتخاب خواهید کرد، با در نظر گرفتن این معیارها، به خودتان در این راه کمک کنید.

8 قانون پرهیز از افراد اشتباه در زندگیتان

1- افرادی را انتخاب کنید که برای شادی شما شاد و برای ناراحتی شما ، غمگین میشوند .

2- افرادی را در نظر داشته باشید که به راستی شما را ستایش میکنند .

3- اشخاصی را انتخاب کنید که در همه اوقات ، به شما توجه دارند .

4- کسانی را انتخاب کنید که لازم نباشد در مورد وفاداریشان ، نگران باشید .

5- افرادی را برگزینید که همواره به گفته های خود عمل میکنند و شما را به حدس و گمان نمی اندازند.

6- اشخاصی را انتخاب کنید که شما را تخلیه عاطفی نمیکنند ، بلکه برعکس باعث بالارفتن انرژی شما میشوند .

7- کسانی را انتخاب کنید که احتیاجی ندارید  تا تحت تآثیرشان قرار دهید .

8- افرادی را انتخاب کنید که میتوانند کمبودهای شما را قبول داشته و با وجود آن ، بازهم هرروز شما را انتخاب میکنند .


لینک مرتبط: خصوصیات عشق واقعی چیست؟ ، اگر مایلید دوست داشتنی شوید بخوانید!


برگردان : سیما آزادفلاح

دکتر سلام