به گزارش دکتر سلام، داروهایی که به سلولهای بنیادی سرطانزا حمله می کنند…

پژوهشگران آمریکایی برای اولین بار تکنیک جدیدی را کشف کردند که به کمک آن داروها می توانند به صورت انتخابی و بدون آسیب رساندن به سلولهای سالم به سلولهای بنیادی منشاء تولید تومورها حمله کنند.

دانشمندان موسسه برود، دانشگاه هاروارد و موسسه تکنولوژی ماساچوست با بررسی 16 هزار عنصر شیمیایی که همگی به عنوان داروهای شیمی درمانی از سوی سازمان غذا داروی آمریکا معرفی شده اند به این نتایج دست یافتند.

این محققان موفق شدند از این میان 32 عامل شیمیایی را شناسایی کنند که می توانند به سلولهای بنیادی سرطانزا حمله کنند. این درحالی است که در حال حاضر تنها یکی از این 32 عامل به عنوان داروی مبارزه با سرطان آزمایش شده اند.

برپایه تئوری سلولهای بنیادی سرطانزا، رشد تومورها در ادامه تمایز سلولهای بنیادی بیمار انجام می شود.

این درحالی است که هنوز راه حل مناسبی برای نابودی سلولهای بنیادی ارائه نشده است. برای مثال شیمی درمانی می تواند 99 درصد از سلولهای توموری را نابود کنند اما سلولهای بنیادی سرطانزا می توانند مجددا تومورها را بسازند و حتی سرطان را در بافتهای دیگر نیز توسعه دهند. به ویژه آنکه در تفاوت با سلولهای بالغ، سلولهای بنیادی توانایی احیای خود را دارند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، عملکرد طبیعی سلولهای بنیادی بازسازی بافتهای آسیب دیده است اما در بعضی موارد این سلولها می توانند دچار اختلال شوند و با جهشهای ژنتیکی به سلولهای منشای سرطان تبدیل شوند.

برخی تحقیقات درباره سرطان پیشرفته پوست (ملانوما) نشان می دهد که سلولهای بنیادی می توانند تا 100 درصد از سلولهای بیمار را تولید کنند. این مسئله می تواند شیمی درمانی سرطان ملانوما را با یک بحران جدی مواجه کند.