شیطنت آن هم در دوران پیری که بدن توانایی زیادی ندارد باعث تهدید جان و صدمات شدیدی به بدن می شود،یک پیرمرد آملی در اقدامی عجیب از پل روی آب این شهر بالا رفت و به دردسر افتاد. یک پیرمرد آملی با بالا رفتن از پل معلق آمل سبب مسدود شدن مسیر اصلی شهر و اختلال در امور شهری شده است.

این پیرمرد حدود دوساعت قبل به بالای پل معلق آمل رفته است و تلاش آتش نشانی و سازمان امداد و نجات برای پایین آوردن این فرد ادامه دارد.

هم اینک ترافیک سنگین و ازدحام جمعیت در محدوده پل معلق شهری آمل وجود دارد و دستگاه های امدادرسانی مشغول امدادرسانی هستند.

دلیل اقدام این پیرمرد آملی هنوز مشخص نشده است.

منبع/مهر