دکتر سلام گزارش می دهد، دقت در مصرف صحيح قرص‌هاي ضد بارداري…
محققان هشدار دادند: زنان بايد در استفاده از قرص‌هاي ضد بارداري بيشتر توجه و احتياط كنند چون جابه جايي در اين قرص در برخي موارد مي‌تواند خطرناك باشد.

بر اساس آمارهاي موجود هم اكنون حدود 100 ميليون زن در سراسر جهان از اين قرص‌ها استفاده مي‌كنند.

محققان در يك پژوهش جديد براي اولين بار ادعا كردند كه طيف وسيعي از خطرات سلامتي با مصرف انواع مختلفي از قرص‌هاي ضد بارداري در ارتباط هستند. براي مثال محققان در اين پژوهش دريافته‌اند كه برخي از اين قرص‌ها خطر تشكيل لخته‌هاي خوني را دو برابر بيشتر از قرص‌هاي ديگر افزايش مي‌دهند.

محققان مي‌گويند: در حالي كه تمام انواع قرص‌هاي خوراكي ضد بارداري خطر تشكيل لخته خوني را افزايش مي‌دهند اما تركيب برخي از آنها با هورمونها مي‌تواند خطرناك‌تر باشد. عدم انتخاب داروي صحيح و مناسب براي اين منظور، خطر شكل گيري لخته‌هاي خوني را بويژه در عروق سياهرگي پاها و در ريه‌ها افزايش مي‌دهد.

هم چنين داروهايي كه بيش از حد استاندارد، حاوي استروژن هستند اين خطر را تشديد مي‌كنند.

محققان مي‌گويند: آگاهي از اين خطرات و تلاش براي رساندن آن به حداقل با مشورت متخصص امري حياتي است.