تا حدودی با سرطان کولورکتال در مقاله ی قبلی آشنا شدیم و فهمیدیم که این بیماری، کدام ناحیه از بدن را تحت تاثیر قرار می دهد؟ تا حدودی با نشانه ها و عوامل بروز این بیماری آشنا شدیم. در سری دوم این مقاله به راه های تشخیص سرطان کولورکتال و درمان آن می پردازیم. با دکتر سلام همراه باشید.

آزمایشات مخصوص برای یافتن نشانه ای از سرطان کولورکتال

تست های غربالگری که بعداز 50 سالگی و هر 10سال یکبارانجام میگیرد؛ کولونوسکوپی مجازی (توسط سی تی اسکن) که چنانچه، پولیپ ریزی مشاهده شود، کولونوسکوپی واقعی باید انجام گیرد. کولونوسکوپی مجازی را هر 5 سال یکبار،پزشکان پیشنهاد می دهند؛

تنقیه باریم ( هر 5سال یکبار)، سیگموئیدوسکوپی توسط لوله انعطاف پذیر(هر5سال یکبار)؛

آزمایش وجودخون در مدفوع(هرساله)؛ تست دی ان ای ( این تست جدید است ولی چنانچه از نظر وجود تومور، مثبت اعلام شد، کولونوسکوپی لازم است). این تست را پزشکان هر3 سال یکبار تجویزمیکنند.

تشخیص درست

چنانچه تستها وجود تومور را تشخیص دادند، قدم بعدی، بیوپسی خواهد بود. یعنی برداشتن تکه ای از پولیپ، توسط پزشک. برای تشخیص نهایی ،این نمونه،  به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده شده و در آنجا با میکروسکوپ دقیقی، مشخص خواهد شد که آیا این پولیپ یک بافت سرطانی داردیاخیر؟

مراحل سرطان کولون

بعد از تشخیص توسط آزمایشگاه، کارشناسان و متخصصین، همه حالتها را درنظر میگیرند تابدانند کدام درمان برای آن مناسب تر خواهد بود. این مراحل به ترتیب عبارتنداز:

  • مرحله صفر-سرطان درجدارداخلی یا رکتوم قرار دارد.
  • مرحله یک – لایه عضلانی کولون یا رکتوم مبتلا شده است.
  • مرحله دو– دورترین یا خارجی ترین لایه کولون یا رکتوم مبتلا شده است.
  • مرحله سه –سرطان، به یک یا چند گره لنفاوی، انتشار پیدا کرده است.
  • مرحله چهار-سرطان، به دیگر قسمت های بدن، مثل کبد، شش ها و یا استخوانها کشیده شده است.

شانس زنده ماندن

این قسمت، بستگی به حالت سرطان شمادارد، با توجه به اینکه درکدام مرحله قرار دارید.

ممکن است پزشک شما بگوید: شانس زنده ماندن شما 5 سال است ؛ البته افرادی نیز وجودداشته اند که دراین مرحله،  بیشتر از 5 سال، زندگی کرده اند.  مرحله اول، 5 سال شانس زنده ماندن را برای حدود 87-92 درصد از افراد مبتلا نشان میدهد. . البته به یادداشته باشید که شرایط زندگی هرفردی، با فرد دیگر متفاوت است. ممکن است شرایط زندگی، تغذیه و باور فرد نیز، برسرطان او اثر بگذارد.

آیا عمل جراحی کمکی میکند؟

درمراحل اولیه تشخیص سرطان کولون، عمل جراحی، شانس بیمار را برای زنده ماندن، بسیار بالا میبرد. درمراحل بعدی، پزشک ناچار است تا بافت اطراف را نیز، جدا سازد؛ یا حتی اگر تومور بزرگ باشد، پزشک، ناچاربه در آوردن قسمتی از کولون یا رکتوم خواهد بود. چنانچه بیماری در مراحل انتهایی باشد، سرطان وارد قسمت های دیگر شده و عمل جراحی، شما را درمان نمیکند، اما نشانه ها را کمی بهتر میکند.

مبارزه پیشرفته با سرطان

هنوز هم گاهی این سرطان درمان میشود؛ اگر مرحله سوم این بیماری باشد، پرتو درمانی، یک انتخاب درمانی خواهد بود. چنانچه سرطان عود کند، کمی سخت خواهد بود، چرا که ممکن است پزشک، همزمان با پرتو درمانی، شیمی درمانی را نیز تجویزکند، تا نشانه ها کمتر شده و بیمار بتواند کمی بیشتر زندگی کند.

آیا شیمی درمانی حال مرا بد میکند؟

داروهای جدید شیمی درمانی، کمتر شما را شبیه بیماران میکند. برخی از دارو های جدید، حتی کمک به بهبود حالت تهوع شما خواهند کرد.

راه های پیشگیری ازابتلای به این بیماری چیست؟

شما میتوانید با برداشتن گامهای زیر، به طور چشمگیری شانس ابتلا به این بیماری را کاهش دهید:

  • رژیم مغذی داشته باشید
  • ورزش کافی انجام دهید
  • چربی بدنتان راکنترل کنید

همین عادتهای ساده و سالم، ریسک ابتلا به بیماری سرطان روده بزرگ را تا 45 درصد درشما کاهش خواهدداد.


لینک مرتبط: سرطان کولورکتال چیست؟ – بخش اول


برگردان : سیما آزادفلاح

دکتر سلام