پدر و مادر دو پایه و ارکان اساسی خانواده هستند. نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان هر دو به یک اندازه است. امروزه با توجه به بالا رفتن هزینه های خانواده ها و کاهش میزان نقدینگی در بین خانواده ها پدران بیشتر اوقات خود را برای کسب درآمد در بیرون از خانه می گذرانند. اما این امر تاثیرات مخربی را در خانواده ها خواهد داشت. با دکتر سلام همراه باشید.

مردانی که زمان بیش تری را به انجام کارهای خانه می پردازند شادترند، استرس کم تری دارند و کم تر به افسردگی دچار می شوند.
دانشمندان با انجام مطالعات گسترده ای متوجه شدند زمانی که پدرها در انجام کارهای خانه می کنند و وقت بیش تری را با همسر و فرزندان خود سپری می کنند شادترند و از زندگی رضایت بیش تری دارند.
محققان متوجه شدند بهترین روش برای کاهش استرس یک پدر این است که بخشی از کارهای خانه را به عهده بگیرد و در این مورد با همسرش همکاری کند. کارهای ساده ای مانند اتو کشیدن لباس ها، درست کردن صبحانه و کمک به کودکان در انجام تکالیف مدرسه همه می توانند تاثیر شگرفی روی روحیه مردان داشته باشد. محققان امیدوارند این تحقیقات که از آن به عنوان «تعادل کار و زندگی» یاد می شود بتواند کارفرمایان را متقاعد کنند تا سیاست های خود را در محیط کار تغییر دهند. به این ترتیب شاید مردان فرصت بیش تری داشته باشند تا بتوانند تعادل بین کار و زندگی را برقرار کنند و زمان بیش تری را در کنار اعضای خانواده خود سپری کنند.
مطالعات نشان داده خانواده ها در طول چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته اند. نه تنها به این دلیل که امروزه مادران بسیار بیش تر از گذشته در فعالیت های خارج از خانه شرکت می کنند و در درصد زیادی از خانواده ها هم پدر و هم مادر هم زمان مشغول به کار هستند، بلکه اکنون دوره ای است که والدین ارتباط زیادی با فرزندان خود ندارند.
یافته ها نشان داد درصد زیادی از پدرها خواهان داشتن زمان بیش تر برای سپری کردن با اعضای خانواده خود هستند. تقریبا ۸۲ درصد از پدرها عنوان کردند زمان کافی برای گذراندن با اعضای خانواده خود ندارند.
هم چنین مطالعات نشان می دهد نگاه اجتماعی در مورد نگهداری از کودکان به طور بنیادی در حال تغییر کردن است. جالب این جاست که امروزه تعداد مردانی که معتقدند نگهداری از فرزندان فقط وظیفه مادر است کم تر از زنان است. بسیاری از خانواده ها با این حقیقت کنار آمده اند که مسئولیت نگهداری از فرزندان هم به عهده پدر و هم به عهده مادر است.
این موضوع نشان می دهد خانواده ها به سرعت در حال تغییر پیدا کردن هستند، اما مشکل این جاست که بسیاری از کارفرماها هنوز نمی خواهند این موضوع را باور کنند و در مقابل آن مقاومت می کنند.
این موضوع باعث بروز مشکلات بسیار زیادی شده است. از یک سو بسیاری از زنان بعد از آن که صاحب فرزند می شوند از سوی کارفرمای خود طرد می شوند، چرا که این اعتقاد وجود دارد با اضافه شدن فرزندان به یک خانواده، مادر تعهد خود را نسبت به کار از دست می دهند. اما از سوی دیگر فشارها روی پدر خانواده برای گذاشتن زمان بیش تر با اعضای خانواده افزایش پیدا می کند، این در حالی است که کارفرماها زمان بیش تری را به این پدران اختصاص نمی دهند. به همین دلیل است که عدم تعادل بین کار و زندگی یکی از بزرگ ترین مشکلات خانواده ها در قرن ۲۱ است.
از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد امروزه مردان بسیار مضطرب و نگران هستند و فشارهای کاری و اقتصادی از مهم ترین دلایل این استرس است. اما نکته جالب این جاست که مردانی که بیش تر در فعالیت های خانه شرکت می کنند و بیش تر به همسر خود کمک می کنند کم تر دچار استرس و نگرانی هستند. میزان شادی و رضایت از زندگی در میان مردان فعال در خانه بسیار کم تر است.
تحقیقات نشان می دهد پدران صاحب یک یا سه فرزند بیش تر از پدران دارای دو فرزند مضطرب هستند. دلیل این موضوع آن است که افرادی که تازه پدر شده اند هنوز آمادگی کافی برای پذیرش مسئولیت های جدید پیدا نکرده اند. با آمدن فرزند دوم پدران آمادگی پذیرش مسئولیت های جدید را پیدا کرده اند و به این ترتیب چندان دچار نگرانی نمی شوند. اما زمانی که فرزند سوم پا به محیط خانواده می گذارد، نگرانی های اقتصادی و کافی نبودن درآمد باعث افزایش استرس ها می شود.
منبع:روزنامه کیهان