دکتر سلام گزارش می دهد…
محققان به روشي براي توليد واكسن ضد ويروس معده از گياه تنباكو دست يافته‌اند.

محققان مي‌گويند: مي‌توان با استفاده از گياه تنباكو به روشي آسان و ارزان براي توليد واكسن ضد ويروس معده موسوم به «نورو ويروس» دست يافت.

اين محققان با شيوه‌اي خاص تنباكو را وادار به توليد پروتئيني مي‌كنند كه در ساخت واكسن‌هاي استنشاقي براي مقابله با نوروويروس كاربرد دارد. اين ويروس بويژه در كشتي‌ها، رستورانها، مدارس و يا حتي پادگان‌هاي نظامي سبب بروز اسهال و استفراغ شديد مي‌شود.

محققان دانشگاه آريزونا مي‌گويند: در شرايط مناسب پزشكي اين ويروس جان انسان را تهديد نمي‌كند.

بر اساس آمار مركز كنترل و پيشگيري امراض آمريكا، اين ويروس كه هم چنين با عنوان ويروس نورواك شناخته شده است سالانه 23 ميليون نفر را به مشكلات شديد معده‌اي و روده‌اي دچار مي‌كند.

محققان از ويروس تغيير يافته ژنتيكي اين گياه موسوم به ويروس موزائيك تنباكو براي توليد واكسن معده استفاده كرده‌اند.

آزمايشات نشان مي‌دهد: تاثير اين واكسن به صورت استنشاقي بيشتر از مصرف خوراكي آن است.