محققان به تازگي دريافته‌اند كه يك داروي 60 ساله براي درمان برخي از سرطانها كارايي دارد.

‌اين دارو در دهه 1940 توليد شده و اخيرا محققان دريافته‌اند كه براي درمان برخي از سرطانهاي كشنده قابل استفاده و مفيد است.

دانشمندان مركز تحقيقات سرطان در لندن دريافته‌اند: داروي متوتركسات يك داروي شيمي درماني است كه قابليت مقابله با يك نارسايي ژنتيكي موسوم به HNPCC را دارد. اين نارسايي ژنتيكي نقش مهمي در بروز بسياري از انواع سرطانهاي روده دارد و هم چنين انسان را در معرض خطر ابتلا به ساير سرطانهاي ديگر قرار مي‌دهد.

تحقيقات نشان داده است: 5 درصد از مبتلايان به سرطان روده داراي نقص HNPCC بوده‌اند و در حدود نيمي از آنها نيز يك نقص ديگر موسوم به MSH2 داشته‌اند.

بررسي‌ها نشان داده است كه داروي متوتركسات به ويژه در نابود سازي سلولهاي حامل نارسايي MSH2 بسيار موفق عمل مي‌كند و به گفته محققان مي‌تواند درمان فوق العاده براي برخي سرطانها باشد.