يک مطالعه جديد نشان مي‌دهد: استفاده از مکمل‌هاي آهن براي جلوگيري از کمبود آهن آنميا در کودکان، خطر مالاريا را در اين افراد يا حتي در جواناني که در محل‌هاي نامناسب که امکان ابتلا به مالاريا موجود است را افزايش نمي‌دهد.

در مطالعه‌هاي قبلي محققان اعلام کرده بودند در کشورهايي که مالاريا ديده شده بود، مکمل‌هاي آهن موجب افزايش خطر مالاريا و مرگ شده بودند و دوز بالايي از آهن که به عنون دارو داده مي‌شود ممکن است نياز آهن در خون را برطرف و شرايط براي مالاريا را افزايش دهد.

براساس مطالعه جديد محققان اعلام کردند: کودکان حتي در مناطقي که مالاريا در آنجا ديده شده زندگي مي‌کنند، نبايد از مصرف مکمل‌هاي آهن منع شوند. در حالي که قبل از سال 2007 سازمان جهاني بهداشت توصيه کرده بود که در همه کشورها از مکمل‌هاي آهن براي جلوگيري از کمبود آهن و آنميا استفاده شود.

اين سازمان اخيرا راهنماي خود را تغيير داده و مصرف اين مکمل‌ها را براي کودکان زير دو سال ساکن درمناطق مستعد به ابتلا به مالاريا را ممنوع کرد.

طبق اين گزارش؛ محققان 68 منطقه که مالاريا در آنها ديده شد و 42 هزار و 981 کودک را مورد بررسي قرار دادند که در اين خصوص آنها دريافتند؛ هيچ افزايش خطري در بين افراد مصرف کننده قرص‌هاي آهن وجود نداشت.