mobile-akne

ابزار جدید به اسم ScanZ skin imaging device که بواسطه شرکت mySkin ارائه میشود قادر است با وصل به موبایل این توانایی را در دسترس کاربر خود قرار دهد تا جوشهای صورت را ارزیابی کند. این ابزار نورهایی را با طول موج های گوناگون به سطح پوست تابانده و سپس شکلی ار جوش ها را ابوجود می آورد

این اطلاعات سپس به اپلیکیشن خاصی در دستگاه تلفن همراه ارسال شده و در آنجا تصاویر تحلیل میگردند.

پس از آن، اپلیکیشن از فرد سوالاتی در مورد تغذیه و نحوه مراقبت از پوست میکند. سپس با استفاده از الگوریتمی که به توسط میو کلینیک تهیه شده، توصیه هایی به فرد میشود تا با رعایت آنها آکنه ها برطرف شوند. تولید کننده ذکر میکند دستگاه با تحت نظر داشتن وضعیت آکنه ها در طول زمان و تاثیر توصیه های درمانی بر روی آنها میتواند بتدریج باهوش تر شده و توصیه های خود را بر حسب رفتار بیمار تغییر دهد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir