جمعي از محققان دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اين باورند هرچند گياهان دارويي در درمان برخي بيماري ها مي توانند به تنهايي يا به همراه داروهاي شيميايي نوين موثر باشند، اما در بسياري از بيماري ها نمي توانند جايگزين داروهاي متداول گردند.

مصرف داروهاي گياهي مانند داروهاي شيميايي، بايد با تاييد و تجويز پزشک و زير نظر وي انجام پذيرد و اين تصور که چون اين مواد طبيعي هستند و خوردن هر مقدار از آنها بي ضرر است، اشتباه است.

استفاده بيش از حد (درصورتيکه دوز متفاوت آن مفيد باشد) مي تواند موجب مسموميت و در مواردي حتي منجر به مرگ شود، مثلاً استفاده بي رويه از گياهي بنام انگشتانه، ممکن است باعث خستگي، ضعف عمومي، گيجي، توهم، سردرد، بي حالي، سرگيجه، غش، نامنظمي حرکات قلب، تاري ديد، دو بيني، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ و… شود.

همچنين يک مشکل به ظاهر ساده ممکن است نشانه بيماري خطرناک باشد. مثلاً سرفه مي تواند نشانگر سل يا حتي سرطان ريه باشد، که درصورت عدم مراجعه در زمان مناسب به پزشک موجب پيشرفته تر شدن بيماري مي شود.

بنابراين توصيه مي شود درصورت بروز علائم خاص بيمارگونه با مراجعه به پزشک نسبت به رفع مشکل اقدام کنيد و در صورت تمايل به استفاده از داروهاي گياهي، با اجازه پزشک متخصص و زير نظر وي اقدام به مصرف آن شود.

همچنين گاهي داروهاي گياهي تأثير اندکي بر درمان بيماري داشته و همراهي آن با داروهاي شيميايي رايج مي تواند به نتايج بسيار اميدوار کننده بينجامد.