دیلی میل  گزارش کرد آلدی ریزال کودک نه ساله اهل اندونزی با ترک سیگار، همزمان وزن خود را نیز کم کرده است.

ریزال از دو سالگی به توتون و تنباکو معتاد شد و تا 40 نخ سیگار در روز دود می کرد. زمانیکه این کودک پنج سال داشت، یک دوره توانبخشی جهت ترک سیگار را گذارند  و درنهایت به موفقیت در ترک عادت خطرناک خود دست یافت.

با این حال، این کودک به جای اعتیاد به سیگار، به مواد غذایی معتاد شد. او به یکباره، به طعم و مزه مواد غذایی چرب عادت پیدا کرد و به سرعت دچار اضافه وزن شد.

اما بار دیگر این کودک با اراده، در نه سالگی از خوردن غذاهای چرب دست بر داشت  و موفق شد در به زندگی سالم و ایده آلی مانند همسن و سالهای خود دست یابد.

ریزال هم اکنون بسیار خوب درس می خواند و به یک ستاره، در مدرسه ابتدایی تبدیل شده ، بدون آنکه به عادت های بد سیگار کشیدن یا پرخوری مبتلا باشد.

 

منبع: العالم