سقط جنین یکی از جدی ترین مشکلات برخی زوجین است که درمان این مشکل می تواند کمک شایانی را به آنها بکند. سقط جنین و نا باروری به علل مختلف اتفاق می افتند و پیامد های ناگواری را نیز برای زوجین در پی دارند و حتی ممکن است این اتفاق سبب از هم پاشیدن کانون خانواده نیز بشود… در ادامه با دکتر سلام همراه باشید.

اشکالات اسپرم در مردانی که همسرشان سقط مکرر دارند، بیشتر دیده می شود

دکتر سعید آراسته ، جراح و متخصص اورولوژی و ناباروری مردان، با اشاره به اینکه اسپرم 50 % ماده ژنتیکی جنین را تشکیل میدهد و در تکامل جفت و جنین نقش دارد
به نقل ازروابط عمومی پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا ، وی افزود: تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی)تغییرات ژنتیكي در هنگام بیان ژن( اسپرم میتواند تأثیرات مهمی روی جنین )در اوایل حاملگی)داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه میزان تأثیر اشکالات اسپرم در سقط مکرر در دست بررسی و مطالعه است، خاطر نشان کرد: در مردانی که
همسرشان سقط مکرر دارند، اشکالات اسپرم از قبیل آنوپلوییدی کروموزم اسپرم، اشکال در تجمع کرماتین اسپرم، شکست DNA
اسپرم ،یا “DNA Fragmentation” ،افزایش مرگ سلولی و اشکال شکل اسپرم، بیشتر دیده میشود.
دکتر آراسته درباره علت به وجود آمدن این اشکالات در اسپرم هم گفت: شرایطی از قبیل افزایش سن، آلودگیهای شغلی و محیطی،
مصرف دخانیات و بیماری واریکوسل میتوانند این اشکالات را ایجاد و یا آن را تشدید نمایند.
این جراح و متخصص اورولوژی و ناباروری مردان ، به زوج هایی که با مشکل سقط روبرو هستند توصیه کرد: مردانی که همسرشان دچار سقط مکرر هستند، بهتر است از نظر وضعیت DNA اسپرم ارزیابی شوند.
دکتر سعید آراسته ، عضو تیم تخصصی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا ، همچنین درباره آزمایش های
لازم برای تشخیص اشکالات اسپرم که در سقط مکرر موثر هستند گفت: آزمون ” Assay “DNA Fragmentation یا ارزیابی
وضعیت شکست DNA اسپرم در زمانی که زوج دچار سقط مکرر می شوند توصیه می شود.

منبع: eknews