خرما خواص زیادی دارد و مهم تر از همه، هر موقع خسته ایم یک منبع انرژی عالی به حساب می آید. وقتی خرما را به همراه چای بخورید، قندی که از خرما جذب بدن می شود، دو برابر قندی است که خود خرما در حالت معمولی دارد. این باعث می شود انرژی زیادی به یکباره جذب بدن شد و خیلی زود خستگی از بدنتان در برود.

پژوهشهای جدید فواید قرار دادن میوه خرما در برنامه غذایی در طول سال را تایید می‌کند اصولا رعایت رژیم غذایی مناسب که شامل انواع میوه و سبزی باشد به عنوان راهی برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌هایی نظیر سرطان پذیرفته شده است.

مصرف خرما، روش شناخته‌شده‌ای برای درمان سرطان و سایر بیماری‌های عفونی است به نظر‌می‌رسد.
علت ابتلای بسیار کم ساکنان شبه جزیره عربستان در آن دوره به بیماریهایی نظیر تصلب شرایین، مرض قند و سرطان که تصور می‌شود ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند مصرف فراوان خرما باشد.
ترکیبات موجود در خرما، قادر به نابودی کامل رادیکالهای سوپروکسیدند گفتی است، این رادیکالها که اصلی ترین رادیکالهای آزاد در بیشتر سیستم‌های زیستی‌اند میتوانند در بدن به گونه‌های فعالی، نظیر رادیکال هیدروکسیل، پروکسیل و الکوکسیل تبدیل شوند، شیره خرما حتی رادیکالهای هیدروکسیل را نیز نابود می‌کند.
آکا ایران