دکترسلام:
بزرگترين مجتمع توليد فرآورده‌هاي دارويي نوتركيب در منطقه آسياي جنوب غربي شامل خطوط توليد واكسن هپاتيت B، اريتروپوئتين، آلفا اينترفرون و استرپتوكيناز در دهه فجر 85 با حضور رئيس جمهوري ايران افتتاح شد.
رئيس انستيتو پاستور ايران اظهار داشت: مجتمع ملي توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب انستيتو پاستور ايران متشكل از چند واحد صنعتي بيوتكنولوژي دارويي است كه پس از سال‌ها فعاليت مي‌تواند مواد اوليه و محصولات نهايي پروتئين‌هاي نوتركيب دارويي، شامل واكسن هپاتيت B، اريتروپوئتين ، آلفا اينترفرون و استرپتوكيناز را در مقياس صنعتي توليد كند.
وي اضافه كرد: اين مجموعه، قابليت توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب را از سه طريق كشت مخمر، باكتري و سلول هاي جانوري دارد و علاوه بر چهار محصول اوليه مي‌تواند بسياري از محصولات بيوتكنولوژي دارويي را با استفاده از اين سه روش توليد كند و مطالعات علمي،فني و اقتصادي مربوط به اينگونه فرآورده‌ها نيز در حال انجام است.
عضو هيئت اجرايي شبكه انستيتو پاستورهاي جهان افزود: با كسب دانش فني توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب از اين پس انواع مواد دارويي بيوتكنولوژي را مي‌توانيم در كشور در مقياس و استانداردهاي قابل قبول جهاني براي تامين نياز كشور توليد كنيم.
روح الاميني نجف آبادي گفت: فرآورده هاي نوتركيب توليدي انستيتو پاستور ايران سال آينده پس از كسب مجوزهاي لازم از مراجع جهاني قابليت صادرات را به تمام كشورهاي جهان حتي اروپا را خواهد داشت.
مدير منطقه‌اي انستيتو پاستورهاي ايران و شمال افريقا (MATI)، اضافه كرد: مجتمع ملي توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب انستيتو پاستور ايران توليد واكسن هپاتيت B را به عنوان اولين محصول از يكماه پيش آغاز كرده و تاكنون موفق به توليد بيش از يك ميليون دوز از اين واكسن شده است كه به زودي آماده عرضه به بازار مصرف است.
وي ادامه داد: اين مجتمع از سال آينده توانايي توليد 16 ميليون دوز واكسن هپاتيت B را در ويال‌هاي 10 دوزي، 300 هزار دوز اريتروپوئتين، 5/1 ميليون دوز آلفا اينترفرون و120 هزار دوز استرپتوكيناز را در يك نوبت كاري دارد كه نياز كشور را برآورده مي‌كند و با فعاليت در نوبت هاي كاري اضافه، امكان برنامه ريزي توليد اين محصولات براي صادرات به خارج از كشور وجود دارد.
رئيس انستيتو پاستور ايران گفت: با استقرار سيستم GMP (روش هاي بهينه توليد) و GLP (روش هاي بهينه آزمايشگاهي ) واحدهاي توليدي اين مجتمع مطابق بابالاترين استانداردهاي كنترل و تضمين كيفي فعاليت مي‌كنند و از سال آينده امكان دريافت مجوزهاي جهاني صادرات محصولات بيوتكنولو‍‍‍‍ ژي به راحتي ميسر است.
عضو كميسيون هماهنگي شوراي عالي زيست فناوري كشور ادامه داد: پس از توليد واكسن هپاتيت B طي ماه هاي آينده به تدريج در سال 86 ساير محصولات نوتركيب دارويي اين مجتمع وارد بازار مي‌شود.
روح الاميني نجف آبادي گفت: بخش‌هاي كنترل كيفيت ، تضمين كيفيت و بخش حيوانات آزمايشگاهي اين مجتمع در نوع خود در منطقه آسياي جنوب غربي بي نظير است و تجهيزات، فضاي تميز و فعاليت بيش از 95 نفر پرسنل آموزش ديده و با تجربه تضمين كننده سلامت، اثربخشي و كيفيت محصولات اين مجتمع است.
وي گفت: انستيتو پاستور ايران با بيش از 300 نفر محقق و عضو هيئت علمي و 86 سال سابقه فعاليت پژوهشي و توليدي، پشتوانه علمي مناسبي براي توسعه فرآورده هاي اين مجتمع در اختيار دارد.
به گفته روح الاميني انستيتو پاستور ايران اولين و قديمي ترين مركز پژوهشي كشور در تهيه و توليد واكسن و ساير فرآورده هاي بيولوژيك است.
وي اضافه كرد: براي توليد محصولات دارويي نوتركيب اين مجتمع از مجموعه سيستمهاي آب، بخار، هواي استريل و فضاهاي تميز وسيعي استفاده مي‌شود كه چنين تشكيلاتي در منطقه خاورميانه و آسياي جنوب غربي بي نظير است.
وي خواستار حمايت مادي و معنوي مسئولان ارشد كشور در دولت و مجلس براي رشد بيشتر بيوتكنولوژي به عنوان يكي از مهمترين اجزاي اقتصاد” دانايي محور” در كشور شد.
مرتضي آذرنوش، مدير پروژه ملي توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب نيز در اين مورد به خبرنگار فارس گفت: برنامه ريزي براي توليد داروهاي نوتركيب در مقياس صنعتي از سال 74 شروع شد، در آن زمان فقط سه كشور آمريكا، بلژيك و كوبا اين نوع داروها را توليد مي كردند.
وي اضافه كرد: انتقال تكنولوژي از كشور آمريكا ميسر نبود، شركت بلژيكي نيز ضمن اينكه هزينه بالايي طلب مي كرد از انتقال كامل تكنولوژي به ايران خودداري مي‌كرد بنابراين بهترين گزينه، انتقال تكنولوژي از كوبا بود كه اين تكنولوژي را در سطح بالايي در اختيار داشت.
مدير پروژه توليد داروهاي نوتركيب انستيتوپاستور ايران اضافه كرد: تاكنون حدود 60 ميليارد تومان به قيمت روز براي استقرار اين تكنولوژي در كشور هزينه شده است كه اين اعتبار علاوه بر ساخت و تجهيز مجتمع براي فعاليتهاي مختلفي از جمله انتقال دانش فني از كوبا، خريد تجهيزات و نصب اتاقهاي تميز(CLEAN ROOM)، تهيه بانكهاي سلولي مورد نياز، تدارك بخشي از مواد اوليه و آموزش 450 نفر ماه نيروي انساني متخصص در كوبا هزينه شده است.
آذرنوش گفت: بلافاصله پس از عقد قرارداد با طرف كوبايي، شركت طرف قرارداد واكسن هپاتيت B را به نصف قيمت روز به ايران عرضه كرد كه همين امر طي 10 سال گذشته حدود 30 ميليون دلار براي كشور صرفه جويي ارزي در بر داشته است.
وي افزود: ساخت مجتمع ملي توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب در ايران از سال 76 در زميني به مساحت 55 هزار مترمربع و زير بناي 26 هزار مترمربع به منظور توليد واكسن هپاتيت B آغاز شد كه در سال 77 با سفر دكتر فرهادي وزير بهداشت وقت به كوبا قرارداد انتقال تكنولوژي سه محصول ديگر شامل اريتروپوئتين، آلفا اينترفرون و استرپتوكيناز نيز منعقد شد كه اين قرارداد منجر به تغيير كلي طراحي سيستم ها شد.
وي گفت: با تغيير طراحي سيستم ظرفيت توليد آب قابل تزريق(WFI)، سيستم انرژي، اتاقهاي تميز، آزمايشگاه هاي كنترل كيفي، مجموعه پرورش حيوانات، انبارها و ساختمانهاي اداري افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد.
آذرنوش ادامه داد: سيستم اتاقهاي تميز اين مجموعه بين سالهاي 83 تا85 نصب شد و همزمان با آن مرحله خريد و نصب تجهيزات مدرن اين سيستم نيز با موفقيت انجام شد.
وي گفت: اكنون با راه اندازي مجتمع ملي توليد فرآورده هاي دارويي نوتركيب در مقياس صنعتي، كشور ما در كل منطقه آسياي جنوب غربي توليد كننده انحصاري اين محصولات است و با توجه به كيفيت بالاي اين تكنولوژي حتي قابليت صادرات اين فرآورده ها را به كشورهاي اروپايي دارد.
داروي اريتروپوئتين براي پيشگيري و درمان كم خوني به خصوص در بيماران كليوي، آلفا اينترفرون براي درمان عفونتهاي ويروسي از جمله هپاتيت و استرپتوكيناز براي حل لخته هاي خوني در افرادي كه دچار سكته شده‌اند، كاربرد دارد.