مراقبت از معده به عنوان مهمترین عضوی از بدن که تاثیر زیادی در سلامتی بدن دارد، امری مهم است. اگر به بعضی از توصیه های متخصصان توجه کنید حتما می توانید در سلامتی معده ی خود و در نتیجه در بهبودی کار دستگاه گوارشتان، گامی مؤثر بردارید. با دکتر سلام همراه ما باشید.

«آنانکه نمی خواهند از درد معده در رنج و عذاب باشند میان غذا آب ننوشند. نوشیدن آب در میان غذا بدن را رطوبی مزاج و معده را ضعیف می کند و سوء هاضمه می آورد»

در جامعۀ خود شاهد هستیم مصرف نوشابه و آب به همراه غذا و چایی بلافاصله بعد از آن، یک امر عادی شده است. ولی در تعالیم اسلامی از جمله در نامۀ معروف امام رضا (ع) به مأمون آمده است…
نکته ای از طب الرضا در مورد معدهمصرف آب به همراه غذا در تعالیم اسلامی منع شده استدر این رابطه مسائل زیر قابل توجه است:
تحریک شدن دستگاه گوارش برای ایجاد حرکات معده و روده ها و ترشح آنزیمها توسط غذا انجام می گیرد و بامخلوط شدن آب و مایعات با غذا اعمال فوق انجام نشده و زخم معده، اثنی عشر و یبوست بوجود می آید.

اثر آنزیمها نیز بوسیلۀ کاهش ترشح و رقیق شدن کاهش می یابد.

نکته ای از طب الرضا در مورد معده

امام رضا (علیه‌السلام) در حدیثی  فرمودند: کسی که می‌خواهد معده‌اش او را آزار ندهد، (اول و بلافاصله) روی غذا (بین و بعد غذا) آب ننوشد تا غذا را به پایان ببرد. هر کس چنین کند، بدنش به رطوبت می‌گراید و معده‌اش ضعیف و ناتوان می‌شود و رگهایش نیروی غذا را دریافت نمی‌کنند.

متن حدیث:

عن الرضا علیه السلام: …و من أراد أن لا تؤذیه معدته‏ فلا یشرب‏ بین طعامه ماء حتى یفرغ، و من فعل ذلک رطب بدنه، و ضعفت معدته، و لم تأخذ العروق قوه الطعام..

چنانکه در جامعۀ خود شاهد هستیم مصرف نوشابه و آب به همراه غذا و چایی بلافاصله بعد از آن، یک امر عادی شده است. ولی در تعالیم اسلامی از جمله در نامۀ معروف حضرت امام رضا (ع) به مأمون آمده است:

«آنانکه نمی خواهند از درد معده در رنج و عذاب باشند میان غذا آب ننوشند. نوشیدن آب در میان غذا بدن را رطوبی مزاج و معده را ضعیف می کند و سوء هاضمه می آورد»

علیرغم اینکه پس از مصرف غذای چرب فرد دچار تشنگی می شود، اما در اکثر رسالات  فقها و مجتهدین جامع الشرایط از مصرف آب به همراه غذای پرچرب نهی شده است

از طرف دیگر مصرف مایعات همراه با غذا موجب رقیق شدن شیره ها و آنزیم های گوارشی می شود که می تواند امر هضم غذا را تا حدودی مختل نماید.

فردا نیوز