همه ما زمانی  را برای ناراحتی و از دست دادن امید در زندگی ، تجربه کرده ایم . درباره چیزهایی فکر کردیم که بهتر نخواهند شد . یا چیزهایی که احتمالا درخواب هم نمی توانیم ببینیم. اما این درست نیست. نباید دریک زندان زندگی کنیم ؛ افسرده و ناراحت ، تنها به دلیل ” مشکلات روزمره، تفکردیگران، اتفاقات مهم و یا عوامل بیرونی” .

مثبت بودن، باعث میشود تا نگرش شما به زندگی بهتر شده، به این فکر خواهید کرد که ” واقعا چه کسی هستید و کدام راه را میخواهید بروید”. دراینجا چند نکته ، برای یادآوری اینکه ” یک زندگی خوب چگونه است؟ ” ، خواهد آمد. چگونه میتوان زندگی را خوب دید؟

1- همه چیزهایی را که درباره خودتان و زندگیتان دوست ندارید، قابل تغییرند.

2- شادی، درست همینجاست؛ در لحظات کنونی.

3- شما شایستگی شاد بودن را دارا هستید.

4- اعمال شما ، باعث الهام دیگران میشود.

5-هر بار که با انجام یک کار سخت روبرو میشوید، قویتر نیز خواهید شد.

6- اشتباهات شما ، تجربه شما خواهند شد. حالا شما می دانید در آینده ، چه کاری را نباید بکنید. اینگونه، چند قدم جلوتر از دیگران قرار می گیرید.

7- در هر لحظه امکان دارد کسی را ملاقات کنید که باعث تغییر در زندگی شما شود.

8- مهم نیست که چقدر احساس بدی دارید و از چه مرحله ای میخواهید عبور کنید؛ این دو نکته را به یاد داشته باشید: الف) میتوانست بدتر باشد  ب) این موقتی است.

9- موفقیت ، وابسته به سن ، ملیت ، جنس ، ظاهر، ارتباطات، داشتن سرمایه، تحصیلات و یا دین نیست ؛ اینجا فقط چندعامل بیرونی وجود دارد:

” اگر چنانچه شما یک هدف داشته باشید، بر روی آن متمرکز شوید، استوار بمانید، و به خودتان و رویاهایتان باور داشته باشید، میتوانید باعث شوید تا آنها به واقعیت بپیوندند.

10- امروز، تنها یک روز بد است و به معنی خردشدن زندگی شما نیست؛ فقط برای رسیدن فردا صبر داشته باشید، چون فردا روزی دیگر است.

11- بعداز شروع هر بارش، یک چتر هم خواهد آمد؛ و بعد از هر غروب، یک طلوع.

12- بدون اینکه حتی متوجه شوید، بعضی مردم به شما نگاه میکنند.

13- تلف کردن هرچیزی، خوب نیست؛ کمک کردن به دیگران را حفظ کنید. همدردیتان را به دیگران نشان دهید، و این حس را از آنها هم بگیرید. این بسیار ارزشمند است.

14- درباره هرچیزی فکر کنید، آن را جذب خواهید کرد. پس مثبت بودن را، نگه دارید و هر روز به آن فکر کنید، درنتیجه یک زندگی مثبت و خوب خواهید داشت.

15- به نتایج تلاشتان ، اجازه دهید تا انگیزه ای برای جلو رفتن شما شوند.


 √ ادامه ی مطلب را در بخش بعدی پیگیری کنید:  30 تفکر که شما را مثبت نگه می دارد (2)


 برگردان: سیما آزادفلاح

دکتر سلام