مزایای پیروی از رژیم غذایی DASH

 از مزایای پیروی از رژیم غذایی DASH چه میدانید؟ این رژیم می تواند از ابتلای فرزندان شما به چاقی و اضافه وزن پیشگیری کند. این رژیم بر مبنای کاهش مصرف سدیم پایه ریزی شده است و به همین دلیل باعث کاهش چاقی شکمی در کودکان و نوجوانان خواهد شد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد پیروی از رژیم غذایی DASH همراه با کاهش سدیم دریافتی با کاهش شانس ابتلا به چاقی در کودکان و نوجوانان همراه است.

سحر گلپور دانشجو کارشناسی ارشد رشته تغذیه در پایان نامه خود به بررسی “بررسی ارتباط بین میزان پیروی از رژیم غذایی DASH در سطوح مختلف سدیم دریافتی با شاخص‌های چاقی در کودکان و نوجوانان11تا 18 سال شهر اصفهان” پرداخت.

با توجه به ارتباط مستقیم اختلالات متابولیک با چاقی در دوران کودکی و دریافت مقادیر بالای سدیم در کودکان و نوجوانان، هدف از این مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین میزان پیروی از رژیم غذایی DASH در سطوح مختلف سدیم دریافتی و چاقی در کودکان و نوجوانان شهر اصفهان است.

این تحقیق یک پژوهش مشاهده‌ای- مقطعی است که بر روی 456 کودک و نوجوان 11 تا 18 سال انجام و در آن دریافت‌های غذایی با استفاده از پرسشنامه FFQ، امتیاز DASH، شاخص‌های تن سنجی و نمونه ادار 24 ساعته در هر فرد ارزیابی شد.

همچنین اضافه وزن و چاقی به صورت شاخص توده بدنی بزرگتر یا مساوی صدک 85 در هر گروه سنی و جنسی و چاقی شکمی به صورت نسبت دور کمر به قد بزرگتر یا مساوی 0.5 تعریف می‌شود.

پیروی بیشتر از رژیم غذایی DASH ارتباط معکوس معنی داری با درصد بافت چربی بدن داشت(OR 0/27; 95% CI 0/14-0/55). همچنین شرکت کنندگان در پایین‌ترین سطح پیروی از الگوی غذایی DASH و بالاترین سطح سدیم دفعی نسبت به افراد در بالاترین سطح پیروی از این الگوی غذایی و کمترین میزان سدیم دفعی، شانس اضافه وزن/ چاقی بالاتر (OR 6/39; 95% CI 2/28-17/95) و چاقی شکمی بیشتر (OR 6/38; 95% CI 2/53-16/07) داشتند.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پیروی از رژیم غذایی DASH همراه با کاهش سدیم دریافتی با کاهش شانس ابتلا به چاقی در کودکان و نوجوانان همراه است.

این پایان نامه با راهنمایی دکتر مرتضی صفوی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.

ایسنا