مجله پزشکی دکتر سلام گزارش می دهد;
نتايج يك پژوهش آماري جديد در آمريكا نشان داده است كه بيش از نيم ميليون نفر از كودكان در اين كشور دچار واكنش‌ها و عوارض جانبي بد و خطرناك دارويي مي‌شوند.

پژوهش نشان داد: اين تعداد از كودكان آمريكايي دچار واكنش‌هاي بد يا عوارض جانبي ناشي از مصرف گسترده داروها مي‌شوند كه نياز به درمان اورژانس و گاهي نيز حتي نياز به بستري شدن در بيمارستان پيدا مي‌كنند.

بر اساس اين تحقيق، كودكان زير پنج سال بيشتر دچار اين مشكل مي‌شوند.

هم چنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه پني سيلين و ساير آنتي بيوتيك‌هاي تجويزي جزو داروهايي هستند كه بيشترين مشكلات را در اين زمينه ايجاد مي‌كنند و اين عوارض نامطلوب شامل خارش، درد معده و اسهال هستند.

دكتر فلورنس بورگئوس متخصص كودكان در بيمارستان اطفال بوستون تاكيد كرد: والدين بايد زماني كه دارويي را به كودك خود مي‌دهند به اين مساله توجه دقيق داشته باشند. برخي از داروها براي اولين بار ممكن است واكنش‌هاي آلرژيك شديد توليد كنند كه گاهي حتي جان كودك را تهديد مي‌كنند. پزشكان نيز بايد به والدين درباره علائم احتمالي يك داروي جديد آگاهي دهند.