شاید بیشتر مردم بر این باور باشند که نگرانی و استرس همواره باعث کاهش سلامت فکری می شود و نقش منفی در زندگی افراد دارد اما یک تحقیق جدید که توسط پژوهشگران آمریکایی صورت گرفت نتایج جالبی را به همراه داشت.

پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد داشتن کمی نگرانی نسبت به بی خیالی برای سلامت ذهن و بدن بسیار بهتر و مفیدتر است.

 به نقل از ساینس‌دیلی، نگرانی همیشه نه تنها برای ذهن، بلکه برای جسم نیز مذموم شناخته شده است. اما یک تحقیق جدید نشان می‌دهد نگرانی نه تنها آثار مخرب ندارد بلکه دارای فواید انگیزشی است.

محققان می‌گویند نگرانی در واقع جسم و ذهن را سالم نگه می‌دارد. کیت سویینی استاد روانشناسی این دانشگاه توضیح می‌دهد که نگرانی مخرب و بیهوده نیست بلکه دارای فواید انگیزشی است و می‌تواند به عنوان یک سپر احساسی عمل کند.

وی در توضیح آثار انگیزشی نگرانی می‌افزاید: احساس ناخوشایند حاصل از نگرانی‌ها سبب می‌شود افراد درصدد واکنش برآیند و همین موجب کاهش نگرانی‌شان می‌شود. حتی زمانی که در مقابل اتفاقات غیرمترقبه کاری از دست‌شان برنمی‌آید هنگامی که نگران می‌شوند در واقع به طور ناخودآگاه در حال آماده‌سازی خودشان برای حوادث بعدی هستند.

وی می‌گوید: نگرانی می‌تواند مانند سپر و حائل احساسی عمل کند، چرا که افرادی که نگرانی جدی راجع به اتفاقات آینده دارند زمانی که بالاخره آن اتفاقات رخ می‌دهند احساس بهتری نسبت به ایام ناراحتی‌شان دارند.

به بیان ساده‌تر نگران بودن همانند یک سیستم دفاعی و به مثابه یک زره در مواقعی که اتفاقات ناخوشایند به وقوع می‌پیوندند عمل می‌کند. اما با این وجود سویینی یادآور می‌شود که نگرانی بیش از حد برای سلامتی مضر است. در واقع چیزی که سویینی روی آن تاکید دارد این است که برنامه‌ریزی و طراحی اقدامات پیشگیرانه مفید به فایده خواهد بود و کمی نگرانی داشتن بهتر از بی‌خیال بودن است.

منبع/ایسنا