به گزارش سایت دکتر سلام;
دخالت آشكار و مستقيم عطاري‌ها در كار پزشكي و تجويزهاي نادرست دارويي باعث شده تا امراض مردم در گاهي اوقات بدتر شود و آنان دوباره به پزشك مراجعه كنند.

دكتر محمود بيگلر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي ايران با بيان اين مطلب اظهار داشت: عطاري محل و مكاني براي تجويز دارو نيست.

وي افزود: عطاري‌ها موظف هستند، تمامي فرآورده‌هاي گياهي را بدون هيچ گونه تغيير و دست زدن به محتويات و تركيبات آن به مردم عرضه كنند.

دكتر بيگلر يادآور شد: بيشتر افرادي كه در عطاري‌ها كار مي‌كنند، افراد غيرمتخصص و با سطح سواد بسيار پايين هستند و اطلاعات كاملي از تشخيص و نحوه درمان بيماري‌ها ندارند.

وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر بيش از سه هزار عطاري در تهران بزرگ داير شده است، ادامه داد: تمامي عطاري‌ها فاقد مجوز تجويز و يا نسخه پيچيدن هستند و نمي‌توانند به بيمار دارويي با محتويات گياهي بدهند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي ايران خاطرنشان كرد: عطارها تنها مي‌توانند فرآورده‌هاي طبيعي را بدون تغيير شكل (قرص، شربت، آسياب شده) در اختيار افراد قرار دهند.

دكتر بيگلر با اشاره به اين كه تجويز بي قاعده و قانون داروهاي گياهي در عطاري‌ها، روز به روز بيشتر مي شود، گفت: عطاري‌ها بايد مواد طبيعي مانند “شمبليله” را به شكل طبيعي و آن طور كه هست و با همان خواص به بيماران بفروشند.