نوشیدن الکل و عوارض جانبی آن

از مضرات مصرف نوشیدنی های الکلی برای سلامتی تان چه میدانید؟ این نوشیدنی پرخطر در ایجاد احتلالات خواب تاثیرات زیادی خواهد گذاشت. برخی افراد در مواجهه با  اضطراب یا افسردگی به مصرف این نوشیدنی ها روی می آورند به توصیه های روانپزشکان در این باره دقت کنید.

یک روانپزشک گفت: خواب شبانه، خواب با کیفیت برای رفع خستگی است و خواب روز، خواب لذت بخش و با کیفیت نخواهد بود، که مصرف الکل خواب شبانه را از افراد سلب می کند.

رضا دانشمند، روانپزشک در برنامه «مجله پزشکی»  با بیان اینکه به هرگونه تغییری در خلق و خوی فرد که منجر به اختلال در روابط و یا کارکردهای او شود، اختلال روانپزشکی می گوییم، افزود: که این اختلال نیازمند درمان است. بسیاری از عوارض روانپزشکی در کنار مصرف مواد و الکل بروز بیشتری پیدا می کند و در واقع همراهی بین یک عارضه روانپزشکی و یک ماده یا الکل را همبودی روانپزشکی یا همبودی اعتیاد روانپزشکی می شناسیم که تقریبا در 8 درصد از کسانی که مصرف کننده مواد هستند این همبودیها وجود دارد.
وی ادامه داد: این همراهی ها می تواند اولیه یا ثانویه باشد. یعنی می تواند یک اختلال روانپزشکی باشد که فرد را به سمت مصرف مواد سوق و گرایش داده است یا اینکه اختلال و عارضه روانپزشکی عارضه ثانویه ی مصرف مواد باشد. یعنی به دنبال اعتیاد شکل گرفته باشد و در نهایت چنانچه به این همبودی ها توجه نکنیم طبیعتا سیر اختلال بسیار پیچیده تر خواهد شد و مشکلات جدی در امر درمان به وجود می آورد و درمان اعتیاد و مداخله درمان اعتیاد بدون توجه به عوارض روانپزشکی که در کنار آن دیده می شود تقریبا کاری دشوار و ناممکن خواهد بود و نتیجه مناسب و مفیدی را به دنبال نخواهد داشت .
دانشمند با بیان اینکه در هنگام اضطراب یا افسردگی مصرف الکل ممکن است افزایش پیدا کند، تاکید کرد: یک خواب معمولی بین 6 تا 9 ساعت طول می کشد نه اینکه کسانی که کمتر یا بیشتر از این زمان می خوابند الزاما اختلالات خوابی دارند؛ اما به هر حال ممکن است که تغییراتی در الگوی خواب خود ایجاد شده باشد. یک معماری و الگوی خواب سالم و نرمال از زمان وقت خواب تا زمان خوابیدن و بعد تا زمان بیدار شدن تعریف می شود.
وی ادامه داد: در مرحله اول وقتی که فرد وارد تخت می شود تا بخوابد تا زمانی که می خوابد را به عنوان دوره نهفته خواب تعریف می کنیم و افراد در دوره خواب به مراحل مختلفی از خواب سطحی و عمیق را تجربه می کنند چیزی حدود 25 درصد از خواب شبانه را خواب سطحی تشکیل می دهد و 75 درصد را خواب عمیق تشکیل می دهد و این معماری به سمت روز و ساعات روز و روشنایی که می رود تغییر خواهد کرد و این نسبت خواب سطحی و عمیق تغییر خواهد یافت. به نحوی که خواب سطحی حجم بیشتری از خواب را اشغال خواهد کرد.
این روانپزشک با بیان اینکه خواب شبانه، خواب با کیفیتی برای رفع خستگی محسوب می شود و خواب روز، خواب لذت بخش و با کیفیتی نخواهد بود. تصریح کرد: الکل می تواند این معماری خواب را برهم بزند و خواب را سبک تر کند. فرد ممکن است که بیدار شدن های مکرری را تجربه کند و زودتر بیدار شود و یا در طول شب کابوس ببیند و حتی برخی از اختلالات فیزیکی مانند اختلالات تنفسی را می تواند تشدید کند که تمام اینها مترادف خواهد بود با خواب آلودگی روزانه، خستگی و اختلال تمرکز و احساس کسالتی که در طول روز خواهد داشت و طبیعتا افت کیفیت زندگی و سلامت روان را به دنبال خواهد داشت.

 شبکه رادیویی سلامت