دستاورد بزرگ دانشمندان کشور در کنترل بیماری ایدز با تولید داروی iMOD در سال 85 با حضور وزیر بهداشت و جمعی از دانشمندان حوزه علوم پزشکی کشور معرفی شد.
این دارو دارای ریشه گیاهی است و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شده است. داروی مذکور بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند.

دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامیده و دارویی برای کنترل این بیماری و نه درمان قطعی آن است.