به گزارش سایت دکتر سلام;
تحقيقات نشان مي دهد؛ پس از انجام عمل سزارين براي کاهش درد ما در مصرف مسکن هاي خوراکي مانند استامينوفن ، مفيدتر از کنترل درد توسط تزريق مرفين است.

دکتر فرشته ضيائي متخصص زنان در گفت‌وگو با ايسنا گفت،: مصرف داروهاي خوراکي عوارض کمتري مانند حالت تهوع و سرگيجه به دنبال دارند به علاوه بر اين کم هزينه تر بوده و دسترسي به آنها نيز آسان تر است.

وي افزود: ولي عوارض ناشي از تزريق مرفين براي کاهش درد شديدتر است و 6 تا 24 ساعت پس از انجام جراحي ، بيماراني که داروهاي خوراکي مصرف مي کنند درد ، سرگيجه و حالت تهوع کمتري دارند.

وي تاکيد کرد: علاوه بر اين بيمار بعد از ترخيص از بيمارستان نيز خود مي تواند در هنگام بروز درد بدون نياز به پزشک از داروهاي مسکن براي کاهش درد استفاده کنند.