4800_orig

روماتیسم یکی ازامراض ناتوان کننده است که قادر است تقریبا هر حرکتی در بدن را به درد بیاندازد. افراد مبتلا به روماتیسم در انگشتان دست میدانند که بکارگیری قاشق و چنگال تا چه اندازه میتواند سخت باشد.

قاشق و چنگال های معمولی برای افراد سالم ساخته شده اند و نیازمند این هستند که دست و انگشتان دست در جهات خاصی بچرخند تا بتوانند آنها را در مسیر خاصی برای استفاده مناسب قرار دهند ولی این کار برای افراد مبتلا به روماتیسم دست که مفاصل انگشتان و مچ دست آنها تغییر شکل یافته و حرکات آن دردناک است میتواند بسیار مشکل باشد.

اینک چنگال جدیدی به نام EasyFork این امکان را به بیماران داده که آسانتر غذا بخورند. دسته بزرگتر این چنگال گرفتن آنر ار راحت تر میکند و جهت تغییر یافته دسته در آن این امکان را به فرد بیمار میدهد تا بدون نیاز به چرخاندن دست و بدون اینکه فشار زیادی به انگشتان خود وارد کند بتواند بهتر از چنگال استفاده کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/