از هندزفری فاصله بگیرید

 اگر می خواهید در سنین پیری دچار پیرگوشی نشوید پیشنهاد می کنیم کمتر از هندزفری استفاده کنید. استفاده بیش از حد از هدفون آسیب های فراوانی برای شنوایی تان در بر خواهد داشت. به همین دلیل دبیر علمی انجمن شنوایی شناسی ایران توصیه های زیادی در زمینه  استفاده بیش از حد از رسانه‌ها صوتی به شنوندگان کرده است.

دبیر علمی انجمن شنوایی شناسی ایران گفت: استفاده بیش از حد از انواع رسانه‌های صوتی و تصویری موجب کاهش سن پیر گوشی به زیر 40 سال در کشور شده است.

حمید جلیلوند در حاشیه شانزدهمین همایش شنوایی شناسی ایران افزود: شیوع اختلال کم شنوایی در ایران تا حدی بیش از سایر کشورهای جهان است زیرا بر اساس آمار جهانی شیوع این اختلال، 1 تا 2 نفر در هر هزار نفر است در حالی که این آمار در ایران به 4 تا 5 نفر در هر هزار نفر نیز می‌رسد.

جلیلوند ادامه داد: یکی از علل شیوع این بیماری، ازدواج‌های فامیلی و سطح بهداشت و آگاهی بوده است.

دبیر انجمن شنوایی شناسی افزود: رفتارهایی که در سال های اخیر در جامعه رایج شده مثل استفاده بیش از حد از هدفون نیز موجب پایین آوردن سن پیرگوشی به زیر 40 سال شده است، البته این عارضه به علت استفاده بیش از حد از رسانه‌ها در تمام جهان وجود دارد که در نتیجه آن آسیب به گوش بیشتر شده است.

فارس