مجله پزشکی دکتر سلام گزارش می دهد;
تحقيقات جديد نشان مي‌دهد: ضرر استفاده از دارو‌هاي خواب آور و آرام بخش از فوايد آن‌ها بيشتر است.

نتايج بررسي تأثير اين دارو‌ها بر جراحات و زخم‌ها نشان مي‌دهد كه اين داروها بر مكانيسم‌هاي طبيعي بهبود تأثير منفي مي‌گذارند.

داروهاي مسكن معمولا براي تضعيف سندرم استرس پس از جراحت در حوادث به كار رفته مي‌شوند كه واليوم يكي از معروفترين آن‌هاست.

محققان با آزمايش روي گروهي از مجروحاني كه در سوانح رانندگي آسيب ديده بودند متوجه شدند روند بهبود زخم‌ها در كساني كه داروهاي مسكن استفاده كرده‌اند كندتر بوده است.

به نوشته‌ي روزنامه اينترنتي روسي ايزوسيتا، نتايج آزمايش روي واليوم نشان داده واليوم در كنار تسكين درد موجب كاهش توليد هورمون كورتيكواستروئيد در بدن مي‌شود كه وظيفه آن فعال كردن بدن در زمان استرس است.